Навигација

Електроника и дигитални системи

Руководилац модула: др Ненад Јовичић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д041ПИС Пројектовање интегрисаних кола и система 2.5+1.5 9
19Д041ОАЕ Одабрана поглавља из аналогне електронике  2.5+1.5 9
19Д041ООС Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала 2.5+1.5 9
19Д041ПНР Пројектовање наменских рачунарских система 2.5+1.5 9
19Д041ССИ Сензорски системи и специјална инструментација 2.5+1.5 9
19Д041ФСП Фазно синхронисане петље 2.5+1.5 9
19Д041ОПЕ Одабрана поглавља из енергетске електронике 2.5+1.5 9
19Д041ПМР Примена микрорачунара 2.5+1.5 9
19Д041ПИП Пројектовање и примена паметних сензора 2.5+1.5 9
19Д041ДРФ Дизајн интегрисаних РФ кола 2.5+1.5 9
19Д041ППС Примена програмабилних система на чипу 2.5+1.5 9
19Д041ИКР Интегрисана кола за комуникационе и радарске системе 2.5+1.5 9
19Д041ОПМВ Одабрана поглавља из машинске визије 2.5+1.5 9
19Д041МОС Мултирезолуциона обрада сигнала 2.5+1.5 9
19Д041ПСД Примена сигма-делта технике у обради сигнала 2.5+1.5 9
19Д041МНС Мрежни наменски системи 2.5+1.5 9
19Д041ОПД Одабрана поглавља из дигиталне обраде слике 2.5+1.5 9
19Д041ЕСЗ Електронски системи за урбану мобилност 1) 2.5+1.5 9
19Д041ВСОС VLSI системи за обраду сигнала 2) 2.5+1.5 9

 

1) Предмет се може изабрати од шк. 2020/21. године.
2) Предмет се може изабрати од шкослке 2022/23. године