Навигација

МС1ОПП - Одабрана поглавља из електромоторних погона

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из електромоторних погона
АкронимМС1ОПП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са типичним решењима покретања у индустрији, методама анализе, интеграције неопходне опреме, изборa структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање суштине, принципа и специфичности електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Електрични погон као систем, методе анализе. Енергетска ефикасност. Подручја примене погона са моторима једносмерне струје (MJS) и погона са асинхроним моторима. Типичне конфигурације, рад без давача. Специфичност конструкције у зависности од намене погона. Асинхрони мотор са обостраним напајањем. Погони великих снага, особености, начини реализације, могућности примене.
  Садржај практичне наставеТипичне конфигурације погона са МЈС и специфичност у конструкцији у зависности од намене погона. Реализација (аналогна и дигитална). Регулација напон-учестаност, векторско управљање. (распрезање управљања моментом и флуксом, аквизиција флукса, индиректне методе) директна контрола момента, управљачке методе, регулационе структуре. Рад без давача на вратилу и без давача процесних величина.
  Литература
  1. Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002.
  2. „Одабрана поглавља из Електромоторних погона“ - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. Б.Јефтенић, et.al. „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Akademska Misao, 2003
  4. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Академска Мисао, 2004.
  5. Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends", Academic Press – Elsevier, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, консултације, пројекат, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти20
  Колоквијуми0
  Семинари10