Навигација

ДС2РЈ - Руски језик

Спецификација предмета
НазивРуски језик
АкронимДС2РЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предмета- Усавршавање способности усменог изражавања
    Исходи учења (стечена знања)- Оспособљеност за усмену комуникацију у академском и професионалном окружењу
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Фразеологија и говорни модели су изабрани на основу оригиналних материјала и груписани су у тематске целине са вежбањима репродуктивног типа
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације)
    2. www.gramota.ru
    3. СПРАВОЧНИК-ПРАКТИКУМ культура устной и письменной речи делового человека, Флинта, Наука, М. 2002
    4. М.Славић ИДЕМО НА СЛУЖЕНИ ПУТ, уџбеник за пословну комуникацију на руском језику, www.etf.rs>студирање>електронски уџбеници
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0