Навигација

ДС2К - Комуникологија

Спецификација предмета
НазивКомуникологија
АкронимДС2К
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предмета• Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа
    Исходи учења (стечена знања)• Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе• Појам комуникације (елементи комуникационог чина, говорни представник, говорна заједница, говорни догађај, говорна ситуација, говорне улоге) • Језичко раслојавање (функционално, социјално, територијално и индивидуално), стандардни (књижевни језик) • Невербална комуникација • Вербална комуникација • Комуникација у тиму • Односи са јавношћу • Пословни бонтон
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Јасна Јанићијевић, Комуникација и култура, Изд. радион.Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2000.
    2. Тијана Мандић, Комуникологија (психологија комуникације), Привредни преглед, Београд, 2001.
    3. Марина Марковић, Пословне комуникације, Clio, Београд, 2003.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежебе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0