Навигација

ДС2НЈ - Немачки језик

Спецификација предмета
НазивНемачки језик
АкронимДС2НЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаСредњи ниво знања (А2-Б1)
   Циљеви изучавања предмета- Усавршавање језика струке кроз писане форме (излагање, презентације, стручни радови) - Усавршавање језика струке кроз усмене форме (експозеи, дискусије, презентације)
   Исходи учења (стечена знања)- Употреба стручне терминологије - Практична примена стечених знања у писаном и усменом изражавању
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- Рад на писаним и усменим формама у области језика струке и науке
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Zdenka Štambuk / Davorka Marinić : Deutsch und Technik. Školska knjiga, Zagreb 1993.
   2. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми30
   Семинари0