Навигација

ДС2НЈ - Немачки језик

Спецификација предмета
НазивНемачки језик
АкронимДС2НЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаСредњи ниво знања (А2-Б1)
    Циљеви изучавања предмета- Усавршавање језика струке кроз писане форме (излагање, презентације, стручни радови) - Усавршавање језика струке кроз усмене форме (експозеи, дискусије, презентације)
    Исходи учења (стечена знања)- Употреба стручне терминологије - Практична примена стечених знања у писаном и усменом изражавању
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Рад на писаним и усменим формама у области језика струке и науке
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Zdenka Štambuk / Davorka Marinić : Deutsch und Technik. Školska knjiga, Zagreb 1993.
    2. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
    3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0