Навигација

ДС2ФЈ - Француски језик

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик
АкронимДС2ФЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаСредњи ниво знања (A2/B1 по ЗЕРОЈ-у)
    Циљеви изучавања предмета- Усавршавање језика струке кроз писане форме (излагања, презентације, стручни радови) - Усавршавање језика струке кроз усмене форме (експозеи, дискусије, презентације)
    Исходи учења (стечена знања)- Употреба стручне терминологије - Практична примена стечених знања у писаном и усменом изражавању
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Рад на писаним и усменим формама у области струке и науке
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. www.alstom.fr, www.francetelecom.fr
    2. J.L.Penfornis: Affaires.com, Cle International, Paris, 2003
    3. Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидулни рад - Колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0