Навигација

Нуклеарна, медицинска и еколошка техника

Руководилац модула: др Ковиљка Станковић, доцент

Студенти овог модула морају остварити најмање 90 ЕСПБ бодова код наставника стално запослених на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и при том не смеју полагати више од три предмета код хонорарно ангажованих наставника (спољних сарадника)

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д061ОПНФ Одабрана поглавља из нуклеарне физике 3+3 9
13Д061ТНР Теорија нуклеарних реактора 3) 3+3 9
13Д061НМАН Нумеричке методе за анализу нуклеарних реактора 3) 3+3 9
13Д061НСРН Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних процеса 3+3 9
13Д061НМТП Нуклеарне методе у технолошким процесима 3+3 9
13Д061ДЗЗO Дозиметрија, заштита од зрачења и нуклеарни отпад 3+3 9
13Д061МЈНЗ Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења 3+3 9
13Д061МНМE Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници 3+3 9
13Д061РЕКE Радијациона и електромагнетна компатибилност електротехничких компоненти и уређаја 3+3 9
13Д061БМНМ Биофизичке методе у наномедицини 3+3 9
13Д061ОТБМ Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација 3+3 9
13Д061ФТКБ Физика, технологија и карактеризација биоматеријала 3+3 9
13Д061КИБ Квантна информатика биомолекула 3+3 9
13Д061БСП Биомедицински сензори и претварачи 3+3 9
13Д061ОИЕО Обновљиви извори енергије и околина 1) 3+3 9
13Д061КФФП Комплексни феномени у физици плазме 3+3 9
13Д061ИЗНЕ Извори и заштита од нискофреквентних електромагнетних поља 1) 3+3 9
13Д061РПБ Резонантно препознавање биомолекула 2) 3+3 9

1) Предмет се не нуди од школске 2015/16. године.

2) Од школске 2016/17. године предмет је уведен у наставни план али се не нуди од школске 2016/17. године.

3) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.