Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: 

Студенти овог модула морају остварити најмање 90 ЕСПБ бодова код наставника стално запослених на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и при том не смеју полагати више од три предмета код хонорарно ангажованих наставника (спољних сарадника).

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д061ПИК Пројектовање интегрисаних кола 3+3 9
13Д061МН Моделовање наноструктура 3+3 9
13Д061ТПНФ Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници 3+3 9
13Д061ООПХ Оптичке особине полупроводничких хетероструктура 3+3 9
13Д061ФК Фотонске комуникације 3+3 9
13Д061МФКС Модерне фотонске компоненте и системи  3+3 9
13Д061ФКОМ Фотонски кристали и оптички метаматеријали 3) 3+3 9
13Д061СЦМ Спектроскопија чврстих материјала 3+3 9
13Д061КО Квантна оптика 3+3 9
13Д061МПЛ Моделовање полупроводничких ласера 3+3 9
13Д061ОММ Оптоелектронске мерне методе 3+3 9
13Д061ПОТС Простирање оптичких таласа у комплексним срединама 3+3 9
13Д061МХМН Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа 3+3 9
13Д061ОИНП Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара 3+3 9
13Д061ЕОКМ Електричне и оптичке карактеристике материјала у наноелектроници и фотоници 3+3 9
13Д061СМНН Скенирајућа микроскопија у нанонауци и нанотехнологији 3+3 9
13Д061ППСТ Примена плазме у савременим технологијама у електроници и науци о материјалима 3+3 9
13Д061УНД Увод у нелинеарну динамику 3+3 9
13Д061ФО Фуријеова оптика 3+3 9
13Д061НО Нелинеарна оптика 3+3 9
13Д061ИТТЗ Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине 1) 3+3 6
13Д061КТ Квантни транспорт 2) 3+3 9
13Д061ЕСП Електронска структура полупроводника 2) 3+3 9

1) Предмет је пребачен у Групу општеобразовних предмета од школске 2013/14. године.

2) Предмет се може изабрати од школске 2016/17. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.