Навигација

ДС1ППМ - Прелазне појаве у електричним машинама

Спецификација предмета
НазивПрелазне појаве у електричним машинама
АкронимДС1ППМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредмети из Основних студија из области електричних машина.
    Циљеви изучавања предметаАнализирају се разне врсте поремећаја у ел. машинама, решавају аналитички и нумерички.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да самостално решавају прелазне појаве и да их правилно тумаче.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУопштени систем једначина. Прелазне појаве код синхроних машина. Реактансе и временске константе. Асинхрони рад синхроних машина. Прелазне појаве при промени брзине. Мали и велики поремећаји. Прелазне појаве код асинхроних машина. Избор математичког модела за разне врсте асинхроних мотора. Прелазне појаве код једносмерних машина. Основне једначине.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. 1. White Woodson: Electrmechanical Energy Conversion, Wiley, New York, 1959.
    2. 2. Th. Laible: Die Theorie der Synchromachine in nichtstatioaren Betriebe, Springer Verlag 1952
    3. 3. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
    4. 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
    5. 5.. А.И. Важенов: Переходниие процеси в машинах переменово тока, Енергија, Лењингеад, 1980.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0