Навигација

Прва година студијског програма ЕР

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

1. година

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
19Е081ММ1 Математика 1 О 3+3+0 6 ЛИНК
19Е071ОЕ1 Основи електротехнике 1 О 3+3+0 6 ЛИНК
19Е061Ф1 Физика 1 О 3+2+0 6 ЛИНК
19Е111П1 Програмирање 1 О 3+2+0.2 6 ЛИНК
13Е061ЛФ Лабораторијске вежбе из Физике О 0+0+2 2 ЛИНК
Бирају се један или два практикума из следеће листе практикума
19Е111УРА Увод у рачунарство И 1+0+1 2 ЛИНК
13Е081ПМ1 Практикум из Математике 1 И 1+1+0 2 ЛИНК
13Е111ПП1 Практикум из Програмирања 1 И 0+0+2 2 ЛИНК
13Е091ЕЈ1
13Е091РЈ1
13Е091НЈ1
13Е091ФЈ1
Страни језик 1 И 2+0+0 2 ЛИНК
13Е071ПЕ1 Практикум из Основа електротехнике 1 И 1+1+0 2 ЛИНК
13Е091С Социологија И 2+0+0 2 ЛИНК
Укупно   26.2 / 28.2 28 / 30  
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
19Е081ММ2 Математика 2 О 3+3+0 6 Сајт
19Е071ОЕ2 Основи електротехнике 2 О 3+3+0 6 Предавање
Сајт
19Е111П2 Програмирање 2 О 3+2+0.2 6 Сајт
13Е071ЛОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике О 0,5+0+1,5 2 Предавање
Сајт
Између следећа два бира се најмање један предмет
19Е061Ф2 Физика 2 И 3+2+0 6 Предавање
Сајт
19Е111ОРТ Основи рачунарске технике И 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бирају се практикуми до укупно 60 кредита
13Е081ПМ2 Практикум из Математике 2 И 1+1+0 2 Сајт
19Е041УЕД Увод у електронику и дигиталне системе И 1+0+1 2 Предавања
Сајт
13Е111ПП2 Практикум из Програмирања 2 И 0+0+2 2 Сајт
13Е091ЕЈ2
13Е091РЈ2
13Е091НЈ2
13Е091ФЈ2
Страни језик 2 И 2+0+0 2 ЕЈ2 - Предавање
ЕЈ2 - Сајт
ФЈ2 - Сајт
НЈ2 - Сајт
13Е071ПE2 Практикум из Основа електротехнике 2 И 1+1+0 2 Предавање
Сајт
13Е061ПФ2 Практикум из Физике 2 И 0+0+2 2 Предавање
Сајт
19Е011УЕГ Увод у електроенергетику И 1.5+0+0.5 2 ЛИНК
19Е031ПУК Паметни уређаји и комуникације И 1+0+1 2 Предавање
Сајт
13Е091УМ Увод у менаџмент И 2+0+0 2 ЛИНК
Укупно   23.2 / 24.2 32 / 30  

 

Напоменe:

Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.

Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.