Навигација

ДС2ОСД - Организација система дискова

Спецификација предмета
НазивОрганизација система дискова
АкронимДС2ОСД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаАрхитектура рачунара, Оперативни системи, Рачунарске мреже
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са: фундаменталним особинама савремених дискова и диск контролера, сложенијим системима за складишетење података (storage systems, NAS, SAN), RAID системима, савременим системима датотека и техникама за убрзавање дискова и система датотека.
    Исходи учења (стечена знања)Предмет представља основу за дубoko разумевање разних области у диск У/И системима. Студенти ће бити оспособљени за администрацију и оптимизацију система дискова под већином модерних оперативних система.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе1. Уводно предавање 2. Карактеристике савремених дискова 3. Диск контролери и преглед савремених диск интерфејса 4. АТА диск интерфејс 5. SCSI диск интерфејс 6. Системи ѕа складиштење података 7 Основни RAID нивои 8. Изведени RAID Системи 9 Системи датотека 10 MS Windows системи датотека 11 Linux системи датотека. 12.Tехнике за убрзавање дискова и система датотека
    Садржај практичне наставеПрактична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са администрацијом, мерењем перформанси и оптимизацијом система дискова. Садржај предмета усаглашен са програмима CS-OS, CE-OS, IT-PT, IT -SА, IТ-SIА
    Литература
    1. M. Bach, The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
    2. А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc, 2007.
    3. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига, Београд, 2005.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, практична настава, консултације, колоквијум, семинарски радов и писмени испит.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит30
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми60
    Семинари0