Навигација

Енергетска ефикасност

Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Уз сагласност руководиоца модула, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.

Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Група А.1
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити
1. семестар
13М011ЕЕП Енергетски ефикасни електромоторни погони 3+1+0 6
13М011ДП2 Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2 2+1+1 6
13М011ЕИПЗ Електричне инсталације паметних зграда 3+1+0,5 6
2. семестар
13М011ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима 3+1+0 6
13М011ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења 3+1+0 6
13М011ПФН Пројектовање фотонапонских система 2+1+1 6
13М011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 3+2+0 6

 

Група А.2
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити
1. семестар
19М011РСТП Рачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици 1+1+2 6
2. семестар
13М011ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије 2+2+0 6
13М011ЕАЕ Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда 3+1+0 6

 

Група A.3
Предмети
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
19M013ЕЛО Електрично осветљење – одабрана поглавља Н 2+2+0 6
19М013ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона – одабрана поглавља Н 2+2+0.5 6
19М014ВМП Регулисани вишемоторни погони П 2+2+0 6
19М014РЕП Регулисани електромоторни погони 2 П 2+2+0,5 6
19М013TЕП2 Напредне топологије енергетских претварача 2) Н 2+2+0,5 6
19М013MУЕП Методе управљања енергетским претварачима 2) П 2+1+1 6
19М013ЗЗЕ Топлотни прорачун и заштита електричних машина Н 3+1+0 6
19М013ИЕМ Испитивање и одржавање електричних машина П 2+0+2 6
19М013ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју 2 Н 2+1+1 6
19М013СЕИ Специфичне електричне инсталације П 2+1+1 6
19М013ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 6
19М013ОПИ Управљање пројектима П 2+2+0 6
19М013ПРМ Прекидачки релуктантни мотори 2 1) Н 2+2+0 6
19М013АЕМ Анализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената 1) П 2+2+0 6

Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

 

 

Група A.4
Практикуми
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ
19М014ПЕП Електромоторни погони - Практикум Н 0,5+0+1,5 3
19М014ПРЕП Регулација електромоторних погона - Практикум П 0,5+0+1,5 3
13М013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3

 Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен одговарајући практикум са основних студија.

 

Група A.5
Пројекти
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ
19М014ПРЕТ Пројектовање дистрибутивних  трансформатора Н 0+0+2 3
19М014ПРЕИ Пројекат из нисконапонских електричних инсталација стамбене зграде Н 0+0+2 3
19М014ПРПЕ Пројекат регулисаног електромоторног погона Н 0+0+2 3
19М014ПРЕН Пројекат из енергетских претварача 2 Н 0+0+2 3
19М014ППРМ Пројекат из прекидачких релуктантних мотора 2 1) Н 0+0+2 3

  Пројекти из групе А.5 не могу се бирати уколико је положен одговарајући пројекат са основних студија.

 

Завршни рад и стручна пракса
Нова шифра Предмет Статус Часови ЕСПБ
2. семестар
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13

1) Предмет се може изабрати од школске 2023/24. године 
2) Од школске 2024/25. године, предмет „Управљање енергетским претварачима“ променио је назив у „Методе управљања енергетским претварачима“ и пребачен је из јесењег у пролећни семестар. Предмет „Напредне технологије енергетских претварача“ променио је назив у „Напредне топологије енергетских претварача“ и пребачен је из пролећног у јесењи семестар.