Навигација

Информационо комуникационе технологије

Руководилац модула: др Весна Благојевић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
13М031АСР Архитектура свичева и рутера И 3+1+0 6
13М031АНТ Антенски низови у телекомуникационим системима И 3+1+0 6
13М031СТТ Статистичка теорија телекомуникација И 3+1+0 6
19М031ПА Персонализоване апликације И 3+1+0 6
13М031КР Когнитивни радио И 3+1+0 6
13М031МКС М2М комуникациони системи И 3+1+0 6
13М031СС Сателитски системи И 3+1+0 6
19M031АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
13М031ПДТ Принципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости 2) И 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Групa Б
19M061ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
19М034ВС Интерактивни видео сервиси И 3+1+1 6
19М033СОС Савремени системи за обраду слике И 3+1+1 6
13М034ИoТ IoT мреже И 3+1+1 6
19М034АДО Итеративни алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
13М031БМ Бежичне мреже И 3+1+1 6
13М031БСМ Бежичне сензорске мреже И 3+1+1 6
13М031ПДТ Принципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости 2) И 3+1+1 6
13М031СВБ Системи са више брзина И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Групa Б
19М034ВИМ Вештачка интелигенција у мобилним системима 3) И 3+1+1 6
13М034ПКХ Напредно програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
19М034ИП Алати за интернет програмирање 1) И 3+0+1.5 6
13М034ППР Позиционирање у мобилним мрежама И 3+1+1 6
13М034МИСТ Симулација телекомуникационих мрежа И 3+1+1 6
19М034АИ Архитектура савременог интернета И 3+1+1 6
13М034РМС Развој сервиса за мобилне мреже 1) И 3+1+1 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 25-30 60

1)Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
2) Од школске 2023/24. године предмет је пребачен у први семестар.
3) Од школске 2023/24. године предмет "Јавни мобилни системи" мења назив у "Вештачка интелигенција у мобилним системима".