Навигација

Информационо комуникационе технологије

Руководилац модула: др Весна Благојевић, ванредни професор

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети – Група А
13М031АСР Архитектура свичева и рутера И 3+1+0 6 Предавање
13М031АНТ Антенски низови у телекомуникационим системима И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031СТТ Статистичка теорија телекомуникација И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
19М031ПА Персонализоване апликације И 3+1+0 6 Сајт
13М031КР Когнитивни радио И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
13М031МКС М2М комуникациони системи И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
13М031СС Сателитски системи И 3+1+0 6 Сајт
19M031АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Предмети са основних студија - Групa Б
19M061ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6 Предавање
Сајт
19М034ВС Интерактивни видео сервиси И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
19М033СОС Савремени системи за обраду слике И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М034ИoТ IoT мреже И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
19М034АДО Итеративни алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6 Предавање
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети – Група А
13М031БМ Бежичне мреже И 3+1+1 6 Сајт
13М031БСМ Бежичне сензорске мреже И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М031ПДТ Принципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости И 3+1+1 6 Предавање
13М031СВБ Системи са више брзина И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
Предмети са основних студија - Групa Б
13М034ЈМС Јавне мобилне мреже И 3+1+1 6 ЛИНК
13М034ПКХ Напредно програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
19М034ИП Алати за интернет програмирање 1) И 3+0+1.5 6 ЛИНК
13М034ППР Позиционирање у мобилним мрежама И 3+1+1 6 ЛИНК
13М034МИСТ Симулација телекомуникационих мрежа И 3+1+1 6 Сајт
19М034АИ Архитектура савременог интернета И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М034РМС Развој сервиса за мобилне мреже 1) И 3+1+1 6 ЛИНК
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13  
Укупно 25-30 60  

1)Предмет се не нуди у школској 2020/21. години.