Навигација

Сигнали и системи

Руководилац модула: др Предраг Тадић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051РС Роботски системи И 3+1+0 6
13М051ТСС Теорија стохастичких система И 3+1+0 6
13М051ДИФ Дистрибуирани и фракциони системи управљања И 3+1+0 6
13М051ПСУ Пројектовање система управљања  И 3+1+0 6
13М051РМР Робусна мултиваријабилна регулација И 3+2+0 6
13М051СКС Статистичка класификација сигнала И 3+1+0 6
13М051ОУС Оптимално управљање системима И 3+1+0 6
13М051МУ Машинско учење И 3+1+0 6
13М031AСМ Анализа и синтеза музичких сигнала И 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
13М054НМ Неуралне мреже и системи за обраду сигнала И 3+1+1 6
13М054ПО Статистичко препознавање облика И 3+1+1 6
13М054ДОС Напредне технике дигиталне обраде слике И 3+1+1 6
19М054ЦНЦ Рачунарски управљани производни флексибилни системи И 3+0+2 6
13М054МАС Одабране методе обраде биосигнала И 3+1+1 6
13М044НСС Пројектовање наменских  рачунарских  система И 3+1+1 6
13М114ИП Веб системи и технологије И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051АСО Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима И 3+1+0 6
13М051МСЦ Методе soft-computing-а И 3+1+0 6
1МE051СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
13М051ИоТ IoT системи И 3+1+0 6
13М041ПМК Примена микроконтролера 3) И 3+1+1 6
13М051КВ Компјутерска визија И 3+0+2 6
13М051АСС Анализа сложених система И 3+1+0 6
13М051СЗН Системи за навигацију 2) И 3+1+0 6
13М051ТОБС Технике обраде биомедицинских сигнала И 2+0+2 6
Предмети из Групе Б
13М054УИП Управљање сложеним индустријским процесима И 3+1+1 6
13М054ОПГ Дигитална обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
19М054АМР Аутономни мобилни системи И 3+1+1 6
13М054КЛИН Клиничка инструментација 1 И 3+1+1 6
13М054АБС Обрада медицинске слике И 3+0+2 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 25-30 60

1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничка инструментација (13М054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.  

2) Предмет се не нуди од шк. 2020/21. године.
3) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години