Навигација

мс Богдан Брковић, дипл. инж. ел. и рач.

Виши лабораторијски инжењер
Катедра за енергетске претвараче и погоне

Зграда техничких факултета, канцеларија 23

011/3218-364
Стручни називмастер инжењер електротехнике и рачунарства

Предмети

13Е012ГЕМА - Електричне машине
13Е013АСМ - Асинхроне машине
13Е013ГДПП - Дигитално управљање претварачима и погонима
13Е013ДПП - Дигитално управљање претварачима и погонима
13Е013ЕМА - Електричне машине
13Е013ЕМЈС - Електричне машине за једносмерну струју
13Е013ЕМП - Електромоторни погони
13Е013ЕНТ - Енергетски трансформатори
13Е013ЕП2 - Енергетски претварачи 2
13Е013ЗЗЕ - Загревање и заштита електричних машина
13Е013ИЕМ - Испитивање електричних машина
13Е013ПКО - Претварачка кола за обновљиве изворе енергије
13Е013СИМ - Синхроне машине
13Е013УПЕ - Управљање електромоторним погонима
13Е014ПРСМ - Пројекат из синхроних машина
13М011ЕМЈС - Електричне машине за једносмерну струју
13М011ЕП2 - Енергетски претварачи 2
13М011ЗЗЕ - Загревање и заштита електричних машина
13М011ИЕМ - Испитивање електричних машина
13М011ЛВЕ - Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби)
13М011ПКО - Претварачка кола за обновљиве изворе енергије
13М011ПРСМ - Пројекат из синхроних машина
13М011ССП - Синхрони сервомотори са перманентним магнетима

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

A novel modular power converter for SRM drive

D. Mihić, M. Terzić, B. Brković, S. Vukosavić, A novel modular power converter for SRM drive, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), pp. 1 - 17, Jan, 2020

АуториДраган Михић, Младен Терзић, Богдан Брковић и Слободан Вукосавић
Година2020
DOIhttps://doi.org/10.1007/s00202-020-00923-w
ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Импакт фактор1.296
Страна од1
Страна до17

Interplane cross-saturation in multiphase machines

M. Ječmenica, B. Brković, E. Levi, Z. Lazarević, Interplane cross-saturation in multiphase machines, IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS, pp. 1 - 11, Jan, 2019

АуториМилош Јечменица, Богдан Брковић, Emil Levi и Зоран Лазаревић
Година2019
DOI10.1049/iet-epa.2018.5546
ЧасописIET ELECTRIC POWER APPLICATIONS
Импакт фактор3.051 (M22)
Страна од1
Страна до11

Magnetizing Inductance Determination in a Six-phase Induction Machine

Bogdan Mihailo Brkovic, Leposava Bratimir Ristic, Mladen Vlajko Terzic, Ana V Stankovic, Zoran Mileta Lazarevic, Magnetizing Inductance Determination in a Six-phase Induction Machine, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, pp. 1 - 12, Nov, 2018

АуториБогдан Брковић, Лепосава Ристић, Младен Терзић, Ана Станковић и Зоран Лазаревић
Година2018
DOI10.1109/TEC.2018.2881763
ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
Импакт фактор4.614
Страна од1
Страна до12

Online temperature monitoring of a grid connected induction motor

A. Albla, B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, Online temperature monitoring of a grid connected induction motor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 93, pp. 276 - 282, Dec, 2017

АуториAlaulddin Adel Hamoodi Albla, Богдан Брковић, Милош Јечменица и Зоран Лазаревић
Година2017
DOI10.1016/j.ijepes.2017.06.007
ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор3.61 (M21)
Волумен93
Страна од276
Страна до282

Радови са међународних конференција

Electrical Drives with Active Rectifiers Connected to Distorted Utility Grid

L. Ristić, B. Brković, M. Majstorović, U. Milović, T. Taluo, M. Bebić, Electrical Drives with Active Rectifiers Connected to Distorted Utility Grid, 5th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2018, Rome, Italy, Sep, 2018

АуториЛепосава Ристић, Богдан Брковић, Милован Мајсторовић, Урош Миловић, Taufik Taluo и Милан Бебић
Година2018
DOI10.1109/EFEA.2018.8617093

Comparison between six-phase and three-phase high-speed drag-cup induction motor in terms of cup losses

M. Terzic, B. Brkovic, Comparison between six-phase and three-phase high-speed drag-cup induction motor in terms of cup losses, 5th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications EFEA 2018, Rome, Italy, Sep, 2018

АуториМладен Терзић и Богдан Брковић
Година2018

Syncronization of the Output Voltage of the Three-Phase Photovoltaic Inverter with a Power Network Applying PLL Circuit

M. Majstorović, Ж. Деспотовић, Б. Брковић, Syncronization of the Output Voltage of the Three-Phase Photovoltaic Inverter with a Power Network Applying PLL Circuit, International Conference Power Plants 2018, Zlatibor, Sebia, Nov, 2018

АуториМилован Мајсторовић, Жељко Деспотовић и Богдан Брковић
Година2018

Constant Switching Frequency Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions

B. Brković, L. Ristić, A. Stanković, Constant Switching Frequency Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Beograd, Sep, 2016

АуториБогдан Брковић, Лепосава Ристић и Ana Stanković
Година2016
ISSN/ISBN978-1-5090-0748-6

Model Predictive Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions

B. Brković, L. Ristić, A. Stanković, Model Predictive Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Beograd, Sep, 2016

АуториБогдан Брковић, Лепосава Ристић и Ana Stanković
Година2016
ISSN/ISBN978-1-5090-0748-6

Fault Detection in Induction Motors Using Microphone Arrays

M. Bjelić, Б. Брковић, M. Stanojević, М. Мијић, Fault Detection in Induction Motors Using Microphone Arrays, IcETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2015

АуториМилош Бјелић, Богдан Брковић, Miodrag Stanojević и Миомир Мијић
Година2015
ИздавачIcETRAN
ISSN/ISBN978-86-80509-71-6

Model Predictive Controller for Flying Shear Application

B. Brković, G. Kvaščev, M. Bebić, Model Predictive Controller for Flying Shear Application, 18th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2015, pp. 1 - 5, Novi Sad, Serbia, Oct, 2015

АуториБогдан Брковић, Горан Квашчев и Милан Бебић
Година2015
ISSN/ISBN978-86-7892-757-7
Страна од1
Страна до5

Determination of Synchronous Generator Parameters Using the Field Current Waveform

B. Brković, D. Petrović, R. Vasić, Determination of Synchronous Generator Parameters Using the Field Current Waveform, 18th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2015, Novi Sad, Serbia, pp. Т3-2.1 - Т3-2.5, Novi Sad, Serbia, Oct, 2015

АуториБогдан Брковић, Драган Петровић и Раденко Васић
Година2015
ISSN/ISBN978-86-7892-757-7
Страна одТ3-2.1
Страна доТ3-2.5

Радови са домаћих конференција

Prošireni model šestofazne asinhrone mašine

S. Stanišić, B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, Prošireni model šestofazne asinhrone mašine, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Jahorina, Mar, 2019

АуториСтеван Станишић, Богдан Брковић, Милош Јечменица и Зоран Лазаревић
Година2019

Моделовање шестофазних електричних машина уз уважавање засићења магнетског кола

М. Јечменица, Б. Брковић, Е. Леви, З. Лазаревић, Моделовање шестофазних електричних машина уз уважавање засићења магнетског кола, 34. Саветовање CIGRE Србија, Врњачка Бања, Jun, 2019

АуториМилош Јечменица, Богдан Брковић, Емил Леви и Зоран Лазаревић
Година2019
ISSN/ISBN978-86-82317-77-7

Neki specifični aspekti audio smetnji iz EE mreže

Б. Брковић, M. Bjelić, М. Мијић, Neki specifični aspekti audio smetnji iz EE mreže, ЕТРАН, pp. 102 - 107, Palić, Jun, 2018

АуториБогдан Брковић, Милош Бјелић и Миомир Мијић
Година2018
ISSN/ISBN978-86-7466-752-1
Страна од102
Страна до107

Samopobudni asinhroni generator u radu na izolovanoj mreži

М. Јечменица, B. Brković, З. Лазаревић, Samopobudni asinhroni generator u radu na izolovanoj mreži, XIII међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2014, pp. 270 - 275, Jahorina, Mar, 2014

АуториМилош Јечменица, Богдан Брковић и Зоран Лазаревић
Година2014
ISSN/ISBN978-99955-763-3-2
Страна од270
Страна до275

Matematički modeli za analizu prelaznih pojava sinhronog generatora

P. Dejanović, B. Brković, З. Лазаревић, Matematički modeli za analizu prelaznih pojava sinhronog generatora, 6th IEEESTEC Student projects conference, pp. 29 - 33, Ниш, 2013

АуториПредраг Дејановић, Богдан Брковић и Зоран Лазаревић
Година2013
ISSN/ISBN978-86-6125-097-2
Страна од29
Страна до33

Analiza prelazne pojave kod jednofaznog asinhronog motora sa elektronski kontrolosanim kondenzatorom

B. Brković, Z. Lazarević, Analiza prelazne pojave kod jednofaznog asinhronog motora sa elektronski kontrolosanim kondenzatorom, Naučno-stručni simpozijum Energetska Efiksanost (ENEF), Banja Luka, Nov, 2013

АуториБогдан Брковић и Зоран Лазаревић
Година2013

Matematički model za analizu prelaznih pojava i ustaljenih stanja jednofazno napajanog trofaznog asinhronog motora

B. Brković, Z. Lazarević, Ž. Jeroslav, Matematički model za analizu prelaznih pojava i ustaljenih stanja jednofazno napajanog trofaznog asinhronog motora, 57. Конференција ЕТРАН, pp. ЕЕ2.3.1 - ЕЕ2.3.6, Jun, 2013

АуториБогдан Брковић, Зоран Лазаревић и Živanić Jeroslav
Година2013
Страна одЕЕ2.3.1
Страна доЕЕ2.3.6

Пројекти

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације28.02.2018.

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације29.03.2019.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације09.11.2018.

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Izrada eleborata za sanaciju statora generatora G2-HE Pirot

Izrada eleborata za sanaciju statora generatora G2-HE Pirot

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Зоран Лазаревић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације11.04.2017.

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Зоран Лазаревић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације06.06.2018.

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

Izrada studije Analiza rezima rada, izbor i proracun parametara i karakteristika hidrogeneratora

Izrada studije Analiza rezima rada, izbor i proracun parametara i karakteristika hidrogeneratora

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерТЕРМОЕНЕРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.
Почетак реализације06.10.2016.