Навигација

Софтверско инжењерство

Руководилац модула: др Драган Бојић, редовни професор

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М111ПКИ Програмирање корисничких интерфејса И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М111ТА Теорија алгоритама 2) И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111УЕС Управљање електронским садржајима 2) И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111СИБП Софтверско инжењерство великих база података И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111РГ2 Рачунарска графика 2 И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111АСМ Анализа социјалних мрежа И 2+2+1 6 Сајт
13М111РБС Развој безбедног софтвера 1) И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
Предмети из Групе Б
13М114ВЛСИ Рачунарски VLSI системи И 2+2+1 6 Предавање
шифра: kijkpz9
Сајт
13M114ПС Моделовање и пројектовање софтвера И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114РМ2 Одабрана поглавља из рачунарских мрежа И 2+2+1 6 Сајт
13М114ИС Интелигентни сервиси и системи И 2+2+1 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М111СИП Социолошки и професионални аспекти рачунарства И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111ЕС Еволуција софтвера И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+0 6 ЛИНК
19M031ММС Mултимедијални системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М111ПП2 Програмски преводиоци 2 И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111ИС2 Информациони системи 2 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М111ФП Функционално програмирање И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13M111ОПЈ Обрада природних језика И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М111РБС Развој безбедног софтвера 1) И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
Предмети из Групе Б
13М114БП2 Одабрана поглавља база података И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114РГ Интерактивна рачунарска графика И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М113ПИА Програмирање веб апликација И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114ПАР Паралелизам у архитектури рачунара и програмским преводиоцима 2) И 2+2+1 6 ЛИНК
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13  
Укупно 20-25 60  

1) Предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар од школске 2020/21. године.

2) Предмет се не нуди у шк. 2020/21. години.