Навигација

Биомедицински и еколошки инжењеринг

Руководилац модула: др Милош Вујисић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051НИ Неурално инжењерство И 3+1+0 6
13М051СРС Специјални роботски системи И 3+1+0 6
19M061ММРС Метрологија и мерни рачунарски системи И 3+1+0 6
19M061МИТ Медицинска информатика и телемедицина И 3+1+0 6
19M061ФМС Физика медицинског сликања и радиотерапије И 3+1+0 6
13M061ЕСВ Енергија сунца и ветра И 2+2+0 6
13M061НЕГ Нуклеарна енергетика И 3+1+0 6
19M061УРО Управљање радиоактивним отпадом И 3+1+0 6
19М061РЕ Радиоекологија И 3+1+0 6
Предмети из Групе Б
13M054МАС Одабране методе обраде биосигнала И 3+1+1 6
19М063НФ Одабрана поглавља из нуклеарне физике и технике И 3+2+0 6
19М064МФМС Одабрана поглавља из медицинских примена зрачења И 3+2+0 6
19М064БИ Напредне технике у биоинформатици2) И 3+2+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
19M061ФЕА Физика и екологија атмосфере И 3+1+0 6
19M061КИ Квантна информатика И 3+1+0 6
Предмети из Групе Б
13М054КЛИН Клиничка инструментација 1 И 3+1+1 6
13М064ДЗЗ Одабрана поглавља из метрологије јонизујућег зрачења И 3+1+1 6
13М063СП Сензори у биомедицини И 3+0+2 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗР Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 20-25 60

1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничка инструментација (13М054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1. 

2) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године