Навигација

Примењена математика

Руководилац модула: др Бојана Михаиловић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M081ЛАЛГ Линеарна алгебра И 3+1+0 6
13M081НМД Нумерички методи решавања диференцијалних једначина И 3+1+0 6
13M081ОПНА Одабрана поглавља из нумеричке анализе И 3+1+0 6
13M081ДЦЈ Диференцне једначине И 3+1+0 6
13M081СПЕФ Специјалне функције 1) И 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M081ОПДМ Одабрана поглавља из дискретне математике И 3+1+0 6
13M081ОПРА Одабрана поглавља из реалне анализе И 3+1+0 6
13M081МАСТ Математичка статистика И 3+1+0 6
13M081СПЕФ Специјалне функције 1) И 3+1+0 6
19M081ФМ Фази математика И 3+1+0 6
13M081ВИНТ Вештачка интелигенција И 3+1+0 6
19М081ЕТО Елементи теорије оптимизације и симболичких израчунавања 2) И 3+1+0 6
19M081ММС Математичко моделирање и симулације И 3+1+0 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 25 60

1) Предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар од шк. 2020/21. године.

2) Од  шк. 2020/21.  године,  промењен  је назив предмета „Елементи симболичко-нумеричких израчунавања у математици“(13M081ЕСН)  у „Елементи теорије оптимизације и симболичких израчунавања“.