Навигација

Општеобразовни предмети

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Часови
(П+В+Л)
Кредити
13М091ЕJ
13М091РJ
13М091НJ
13М091ФЈ
Страни језик 2+0+0 3
13М091ЕК Економија 1) 3+1+0 3
13M061ОИТИ Основи иновација, трансфера технологије и заштите интелектуалне својине у електротехници и рачунарству 3+2+0 3
2. семестар
Шифра Предмет Часови
(П+В+Л)
Кредити
13М111КЕР Креативност у електротехници и рачунарству 2+2+1 3

1) Предмет се не нуди од школске 2020/21 години.