Навигација

Аудио и видео технологије

Руководилац модула: др Ана Гавровска, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
13М031СОЗ Снимање и обрада звука1) И 3+1+0 6
19М031АДП Акустични дизајн просторија и звучна заштита И 3+1+0 6
13М031СТТ Статистичка теорија телекомуникација И 3+1+0 6
19М031ПА Персонализоване апликације И 3+1+0 6
13М031ФВС Форензика видео сигнала И 3+1+1 6
13M031АСМ Анализа и синтеза музичких сигнала  И 3+1+1 6
Предмети из Групе Б
19M061ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
19M034ВС Интерактивни видео сервиси И 3+1+1 6
19М033СОС Савремени системи за обраду слике И 3+1+1 6
13М034ИoТ Архитектура IoT мрежа И 3+1+1 6
19М034АДО Итеративни алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
19M031СТА Савремене технологије у аудио системима И 3+1+0 6
13М031КЧР Комуникација човек-рачунар 1) И 3+1+0 6
13М031ОАС Обрада аудио сигнала И 3+1+0 6
19M031ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
19M031ИКТ Информационо комуникационе технологије у телемедицини И 3+1+1 6
13М031СВБ Системи са више брзина И 3+1+0 6
Предмети из Групе Б
19М034ВИМ Вештачка интелигенција у мобилним системима 2) И 3+1+1 6
13М034ПКХ Напредно програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
13М034ППР Позиционирање у мобилним мрежама И 3+1+1 6
13М034МИСТ Симулација телекомуникационих мрежа И 3+1+1 6
19М034АИ Архитектура савременог интернета И 3+1+1 6
19М034ИП Алати за интернет програмирање 1) И 3+0+1.5 6
13М034РМС Развој сервиса за мобилне мреже 1) И 3+1+1 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 25-20 60

1) Предмет се не нуди од шк. 2020/21. године.
2) Од школске 2023/24. године предмет "Јавне мобилне мреже" мења назив у "Вештачка интелигенција у мобилним системима".