Навигација

Електроника и дигитални системи

Руководилац модула: др Драгомир Ел Мезени, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M041АИК Аналогна интегрисана кола И 3+1+0 6
13M041ДПС Дигитални процесори сигнала И 2+2+0 6
13M041СЕФ Синтеза електричних филтара 1) И 4+0+0 6
13М071ПPМФ Пројектовање микроталасних филтара И 4+0+0 6
13М041ИРС2 Интегрисани рачунарски системи 2 И 3+1+0 6
13M041ДВС Дигитални VLSI системи И 3+1+0 6
13M041ИВС Интегрисани вишепроцесорски системи И 2+2+0 6
13M041ИКС Интегрисана кола за комуникационе системе И 2+2+0 6
19M041ДОС2 Дигитална обрада слике 2 3) И 3+1+1 6
Предмети из Групе Б
13M044ДОС Напредна дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13М044НРС Наменски рачунарски системи 2 И 3+1+1 6
19M043ВЛСИ Пројектовање VLSI система 2 И 2+1+2 6
19M044ЕИ Одабрана поглавља из електронске инструментације 7) И 3+1+1 6
19M044РНС Пројектовање и развој наменског софтвера И 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M041АДЕ Аналогно-дигитална електроника И 3+1+0 6
13M041ЕЕ2 Енергетска електроника 2 5) И 4+0+0 6
13M041РИ Рачунарски интерфејси И 3+1+0 6
13M041СМС Савремени мерни системи 7) И 2+2+0 6
13M041МВ Машинска визија И 3+0+2 6
13М041ИОТ Пројектовање IoT система И 3+1+0 6
13М041АЕС Аутономни електронски системи И 3+1+0 6
19М041ОСН2 Оперативни системи наменских рачунара 2 2) И 3+1+0 6
19M041ДОС2 Дигитална обрада слике 2 3) И 3+1+1 6
Предмети из Групе Б
19М043МС Одабрана поглавља из мерних система И 3+1+1 6
19М043МРС Микроконтролерски  рачунарски системи 2 2) И 3+1+1 6
13М044РФЕ Одабрана поглавља из  РФ електронике 4) И 3+1+1 6
19М044ОСН1 Одабрана поглавља из оперативних система наменских рачунара 2) И 3+1+1 6
13М044СРВ Наменски системи за рад у реалном времену И 3+1+1 6
13М044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 2 6) И 2+1+2 6
13М044ХСОС Одабрана поглавља из хардверско-софтверске обраде сигнала И 3+1+1 6
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13
Укупно 25-29 60

1) Предмет се не нуди у шк. 2020/21. години.
2) Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
3) Предмет се не нуди у шк. 2020/21., а од шк. 2021/22. године предмет је пребачен из јесењег у пролећни семестар
4) Предмет се не нуди у школској 2021/22. и 2022/23. години
5) Предмет се не нуди у школској 2022/23., 2023/24. години
6) Предмет се не нуди у школској 2022/23. години
7) Предмет се не нуди у школској 2023/24. години