Навигација

Сигнали и системи

Руководилац модула: др Предраг Тадић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051РС Роботски системи И 3+1+0 6
13М051АУК Аутоматско управљање кретањем 8) И 3+1+0 6
13М051ТСС Теорија стохастичких система И 3+1+0 6
13М051ДИФ Дистрибуирани и фракциони системи управљања И 3+1+0 6
13М051РМР Робусна мултиваријабилна регулација И 3+2+0 6
13М051МЕР Методе нелинеарне регулације 11) И 3+2+0 6
13М051СКС Статистичка класификација сигнала 2) И 3+1+0 6
13М051ОУС Оптимално управљање системима 7) И 3+1+0 6
13М051МУ Машинско учење 6) И 3+1+0 6
13М051ПСУ Пројектовање система управљања 10) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
13E054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
13E054ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13E054ЦНЦ ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација И 3+1+1 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E054СУР Сензори у роботици 4) И 3+1+1 6
13E044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E114ИП Интернет програмирање 1) И 2+2+1 6
13Е054АВО Аутоматско вођење објеката у простору 6) И 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051АСО Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима И 3+1+0 6
13М051ОУС Оптимално управљање системима 7) И 3+1+0 6
13М051МСЦ Методе soft-computing-а И 3+1+0 6
1МE051СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
13М031ТС Термовизијски системи 5) И 3+1+0 6
13М051ПСУ Пројектовање система управљања 10) И 3+1+0 6
13М051СКС Статистичка класификација сигнала 2) И 3+1+0 6
13М041ПМК Примена микроконтролера И 3+1+1 6
13М051КВ Компјутерска визија И 3+0+2 6
13М051АСС Анализа сложених система И 3+1+0 6
13М051СЗН Системи за навигацију 4) И 3+1+0 6
13М051ТОБС Технике обраде биомедицинских сигнала 3) И 2+0+2 6
13М051ИоТ IoT системи 9) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
13E054МСУ Мултиваријабилни системи управљања И 3+2+0 6
13E054ВИ Вештачка интелигенција И 3+1+1 6
13E054ОПГ Обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
13E054ТРС Теорија роботских система И 3+2+0 6
13E054КИ Клиничко инжењерство И 3+2+0 6
13Е054АБС Анализа биомедицинске слике 6) И 3+0+2 6
  Завршни рад О   30
Укупно 20-22 60

1) Предмет се може изабрати од школске 2015/16. године.

2) Предмет је пребачен из другог у први семестар од школске 2016/17. године.

3) Предмет се може изабрати од школске 2016/17. године.

4)Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

5) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

6) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

7) Од школске 2018/19. године предмет је пребачен из 2. у 1. семестар.

8) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.

9) Предмет се може изабрати од школске 2019/20. године.

10) Од школске 2019/20. године предмет се пребацује из 2. у 1. семестар.

11) Предмет се не нуди у школској 2019/20. години.