Навигација

Електроника

Руководилац модула: др Драгомир Ел Мезени, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M041АИК Аналогна интегрисана кола И 3+1+0 6
13M041ДПС Дигитални процесори сигнала И 2+2+0 6
13M041СЕФ Синтеза електричних филтара 1) И 4+0+0 6
13М071ПPМФ Пројектовање микроталасних филтара10) И 4+0+0 6
13М041ИРС2 Интегрисани рачунарски системи 2 7) И 3+1+0 6
13M041ДВС Дигитални VLSI системи 5) И 3+1+0 6
13M041ИВС Интегрисани вишепроцесорски системи 6) И 2+2+0 6
13M041ИКС Интегрисана кола за комуникационе системе 6) И 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E044ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E044РФЕ РФ електроника 3) И 3+1+1 6
13E044УПВ Увод у пројектовање VLSI система И 2+1+2 6
13E043ДСГ Дигитална обрада сигнала 4) И 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M041АДЕ Аналогно-дигитална електроника И 3+1+0 6
13M041ДВС Дигитални VLSI системи 5) И 3+1+0 6
13M041ЕЕ2 Енергетска електроника 2 И 4+0+0 6
13M041РИ Рачунарски интерфејси 8) И 3+1+0 6
13M041ПДС Пројектовање дигиталних система 2) И 3+1+0 6
13M041СМС Савремени мерни системи И 2+2+0 6
13M041МВ Машинска визија 6) И 3+0+2 6
13М041ИОТ Пројектовање IoT система 9) И 3+1+0 6
13М041АЕС Аутономни електронски системи 9) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E044ЕМС Електронски мерни системи И 2+1+2 6
13E043ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
13E044ИРС Интегрисани рачунарски системи И 3+1+1 6
13E043ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6
13E043РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6
13E044СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6
13E043УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола И 3+1+2 6
13E043ДОС Дигитална обрада сигнала 4) И 3+1+1 6
13Е044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 9) И 2+1+2 6
13Е044ХСОС Хардверско-софтверска обрада сигнала 9) И 3+1+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-22 60

1) Предмет се не нуди у школској 2013/14., 2014/15., 2015/16. и 2019/20. години.

2) Предмет се не нуди у школској 2013/14, 2014/15., 2015/16. и 2016/17. години.

3) У школској 2014/15. и 2015/16. години настава из овог предмета изводиће се у пролећном семестру.

4) Предмет се може изабрати од школске 2013/14. године, а од школске 2015/16. године пребачен је у јесењи семестар.

5) Предмет се премешта из пролећног у јесењи семестар од школске 2016/17. године.

6) Предмет се може изабрати од школске 2016/17. године.

7) Од школске 2018/19. године, предмет "32-битни микроконтролери и примена" мења назив у "Интегрисани рачунарски системи 2"

8) Од школске 2018/19. године, предмет "Интерфејси ПЦ рачунара" мења назив у "Рачунарски интерфејси"

9) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

10) Од шк. 2018/19. године промењен је фонд часова са 2+2+0 на 4+0+0 и додељена је нова шифра предмета.