Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: др Марко Крстић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M061ДНКС Дизајн наноелектронских квантних структура И 4+0+0 6
13M061ММН Моделовање микроелектронских направа И 3+1+0 6
13M061НИН Наномагнетизам и наноспинтроника И 3+1+0 6
13M061ЛИП Ласери и њихова примена И 4+0+0 6
13M061С Спинтроника И 4+0+0 6
13M061ОММ Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM) И 3+1+0 6
13M061СТПГ Судари и транспортни процеси у јонизованим гасовима И 3+1+0 6
13M061ФП Физика плазме И 3+1+0 6
13M061ММРС Метрологија и мерни рачунарски системи И 2+2+0 6
13M061МНР Методологија научног рада И 4+0+0 6
13M061ЕНН Елементи нанооптике и нанофотонике 1) И 3+1+0 6
13M061OРОЕ Органска оптоелектроника И 3+1+0 6
13M061СИФО Силицијумска фотоника И 3+1+0 6
13M061ПАФК Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола 3) И 4+1+0 6
13М061ПИК Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола 4) И 2+0.5+1.5 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E064ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
13E064ОПТ2 Oптичке телекомуникације 2 И 3+2+0 6
2. семестар
Уже стручни предмети - Група А
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
13M061ПАФК Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола3) И 4+1+0 6
13M061ИВС Индустријски видео системи 2) И 3+2+0 6
13М061ПИК Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола 4) И 2+0.5+1.5 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-22 60

1) Предмет се не нуди у школској 2013/14. години.

2) Предмет се може изабрати од школске 2015/16. годинe.

3) Предмет се пребацује из 2. у 1. семестар од школске 2019/20. године.

4) Предмет се може изабрати од школске 2015/16. годинe, а од школске 2019/20. године предмет је пребачен из 2. у 1. семестар.