Навигација

Софтверско инжењерство

Руководилац модула: др Драган Бојић, редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М111ПКИ Програмирање корисничких интерфејса И 2+2+1 6
13М111ТА Теорија алгоритама 1) И 2+2+0 6
13М111УЕС Управљање електронским садржајима 1) И 2+2+0 6
13М111СИБП Софтверско инжењерство великих база података И 2+2+1 6
13М111РГ2 Рачунарска графика 2 6) И 2+2+1 6
13М111АСМ Анализа социјалних мрежа 8) И 2+2+1 6
Предмети из Групе Б
13E113ОС2 Оперативни системи 2 И 2+2+1 6
13E114ВЛСИ Рачунарски VLSI системи И 2+2+1 6
13E114ПС Пројектовање софтвера И 2+2+1 6
13E114РМ2 Рачунарске мреже 2 3) И 2+2+1 6
13E114ИС Интелигентни системи 2) И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М111СИП Социолошки и професионални аспекти рачунарства И 2+2+0 6
13М111ЕС Еволуција софтвера И 2+2+0 6
13М111ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+0 6
13E034ММС Mултимедијални системи И 3+1+1 6
13М111ПП2 Програмски преводиоци 2 И 2+2+1 6
13М111ИС2 Информациони системи 2 4) И 2+2+1 6
13М111ФП Функционално програмирање 7) И 2+2+1 6
13M111ОПЈ Обрада природних језика 8) И 2+2+1 6
13М111РБС Развој безбедног софтвера 9) И 2+2+1 6
Предмети из Групе Б
13E114БП2 Базе података 2 И 2+2+1 6
13E114РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
13E113ПИА Програмирање Интернет апликација 5) И 2+2+1 6
13Е114ПАР Паралелни рачунарски системи 8) И 2+2+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-25 60

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

2) У школској 2014/15. и 2015/16. години настава из овог предмета се изводи у пролећном семестру.

3) Предмет се не нуди у шк. 2013/14, 2014/15. години и не могу да га бирају студенти који су на основним академским студијама положили Рачунарске основе интернета.

4) У школској 2014/15. години настава из овог предмета се одржавала у пролећном семестру, а од школске 2015/16. године овај предмет је пребачен у пролећни семестар у групу А.

5) Предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

6) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

7) Предмет се може изабрати од школске 2016/17. године.

8) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.

9) Предмет се може изабрати од школске 2019/20. године.