Навигација

Енергетска ефикасност

Руководилац модула: др Лепосава Ристић, ванредни професор

Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Од школске 2017/18. године, уз сагласност руководиоца модула, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.

Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Група А.1
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити
1. семестар
13М011ЕЕП Енергетски ефикасни електромоторни погони 3+1+0 6
13М011ДП2 Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2 2+1+1 6
13М011ЕИПЗ Електричне инсталације паметних зграда 6) 3+1+0,5 6
2. семестар
13М011ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима 3+1+0 6
13М011ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења 3+1+0 6
13М011ПФН Пројектовање фотонапонских система 2+1+1 6
13М011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 4) 3+2+0 6

 

Група А.2
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити
1. семестар
13М011РСТП Рачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици 5) 3+1+0 6
13М011УЕМ Управљање енергетским претварачима у електроенергетским мрежама 6) 3+1+1 6
2. семестар
13М011ЛВЕ Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби) 3+0+1 6
13М011ЕАЕ Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда 6) 3+1+0 6

 

Група A.3
Предмети
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13М011ЕЛО Електрично осветљење Н 2+2+0 6
13М011ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 Н 2+2+0,5 6
13М011ВМП Вишемоторни погони П 2+2+0 6
13М011РЕП Регулација електромоторних погона Н 2+1,5+0,5 6
13М011ЕП2 Енергетски претварачи 2 П 2+2+0,5 6
13М011УЕП Управљање енергетским претварачима 5) Н 2+1+1 6
13E013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима П 2+1+1 6
13М011ЕВО Електрична возила Н 2,5+1+1,5 6
13М011ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина 3) Н 3+1+0 6
13М011ИЕМ Испитивање електричних машина П 2+0+2 6
13М011ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју Н 2+1+1 6
13М011СЕИ Специјалне електричне инсталације П 2+1+1 6
13М011ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 6
13М011ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије П 2+2+0 6
13М011САЕ Софтверски алати у електроенергетици 1) Н 2+2+0 6
13М011ОПИ Општи инжењеринг 2) П 2+2+0 6

1) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

2) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

3) Предмет се не нуди у шк. 2017/18. години, а од шк. 2018/19. године је пребачен из пролећног у јесењи семестар и може се поново изабрати.

4) Предмет се може изабрати у шк. 2018/19. години.

5) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.

6) Предмет се може изабрати од шк. 2019/20. године.

Група A.4
Практикуми
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ
13E014ПЕП Практикум из електромоторних погона Н 0+0+2 3
13E014ПРЕП Практикум из регулације електромоторних погона П 0+0+2 3
13E013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3

 

Група A.5
Пројекти
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ
13М011ПРЕТ Пројекат из енергетских трансформатора Н 0+0+2 3
13М011ПРЕИ Пројекат из електричних инсталација Н 0+0+2 3
13М011ПРПЕ Пројекат из електромоторних погона Н 0+0+2 3
13М011ПРСМ Пројекат из синхроних машина Н 0+0+2 3
13М011ПРЕН Пројекат из енергетских претварача Н 0+0+2 3
13М011ПРУП Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима Н 0+0+2 3

 

Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама
Електрично осветљење 13М011ЕЛО 13Е013ЕЛО
Електричне инсталације ниског напона 2 13М011ЕИ2 13Е013ЕИ2
Вишемоторни погони 13М011ВМП 13Е013ВМП
Регулација електромоторних погона 13М011РЕП 13Е013РЕП
Енергетски претварачи 2 13М011ЕП2 13Е013ЕП2
Управљање енергетским претварачима 13М011УЕП 13Е013УЕП
Дигитално управљање претварачима и погонима 13Е013ДПП 13Е013ГДПП
Електрична возила 13М011ЕВО 13Е013ЕВО
Загревање и заштита електричних машина 13М011ЗЗЕ 13Е013ЗЗЕ
Испитивање електричних машина 13М011ИЕМ 13Е013ИЕМ
Електричне машине за једносмерну струју 13М011ЕМЈС 13Е013ЕМЈС
Специјалне електричне инсталације 13М011СЕИ 13Е013СЕИ
Енергетски ефикасни електротермички процеси 13М011ЕФТ 13E013ЕФТ
Претварачка кола за обновљиве изворе енергије 13М011ПКО 13Е013ПКО
Софтверски алати у електроенергетици 13М011САЕ 13Е013САЕ
Општи инжењеринг 13М011ОПИ 13Е013ОПИ

 

Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен одговарајући практикум са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама
Практикум из електромоторних погона 13Е014ПЕП 13Е014ПЕП
Практикум из регулације електромоторних погона 13Е014ПРЕП 13Е014ПРЕП
Практикум из дигиталних сигналних процесора 13Е014ПДС 13Е014ПДС

 

Пројекти из групе А.5 не могу се бирати уколико је положен одговарајући пројекат са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама
Пројекат из енергетских трансформатора 13М011ПРЕТ 13Е014ПРЕТ
Пројекат из електричних инсталација 13М011ПРЕИ 13Е014ПРЕИ
Пројекат из електромоторних погона 13М011ПРПЕ 13Е014ПРПЕ
Пројекат из синхроних машина 13М011ПРСМ 13Е014ПРСМ
Пројекат из енергетских претварача 13М011ПРЕН 13Е014ПРЕН
Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима 13М011ПРУП 13Е014ПРУП