Навигација

Примењена математика

Руководилац модула: др Бојана Михаиловић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M081ЛАЛГ Линеарна алгебра   3+1+0 6
13M081НМД Нумерички методи решавања диференцијалних једначина   3+1+0 6
13M081ОПНА Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1)   3+1+0 6
13M081ДЦЈ Диференцне једначине 3)   3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M081ОПДМ Одабрана поглавља из дискретне математике   3+1+0 6
13M081ОПРА Одабрана поглавља из реалне анализе   3+1+0 6
13M081МАСТ Математичка статистика   3+1+0 6
13M081СПЕФ Специјалне функције   3+1+0 6
13M081ФМПР Фази метрички простори   3+1+0 6
13M081ВИНТ Вештачка интелигенција   3+1+0 6
13M081ОПНА Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1)   3+1+0 6
13M081ЕСН Елементи симболичко-нумеричких израчунавања у математици 2)   3+1+0 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20 60

1) Предмет је пребачен у 1. семестар од школске 2013/14. години

2) Од школске 2016/17 године промењен је назив предмета "Симболичка алгебра" у "Елементи симболичко-нумеричких израчунавања у математици".

3) Предмет се може изабрати од школске 2016/17. години.