Навигација

Биомедицинско и еколошко инжењерство

Руководилац модула: др Милош Вујисић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М051НИ Неурално инжењерство И 3+1+0 6
13М051СРС Специјални роботски системи И 3+1+0 6
13М051МСО Моделирање система и процеса у организму 4) И 3+1+0 6
13M061ММРС Метрологија и мерни рачунарски системи И 2+2+0 6
13M061МИ Медицинска информатика И 3+1+0 6
13M061ФМС Физика медицинског сликања И 3+1+0 6
13M061ФКСМ Физика кондензованог стања и нових материјала И 2+2+0 6
13M061ОООМ Обрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала И 2+2+0 6
13M061ЕСВ Енергија сунца и ветра И 2+2+0 6
13M061НЕГ Нуклеарна енергетика И 3+1+0 6
13M061ПРИ Примена радиоизотопа у индустрији И 3+1+0 6
13M061НМНП Нумеричко моделовање нуклеарних процеса И 3+1+0 6
13M061НЕФ Неутронска физика 3) И 3+1+0 6
13M061ТНР Теорија нуклеарних реактора 3) И 3+1+0 6
13M061УНР Управљање нуклеарним реактором 3) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E064СДОС Системи за дигиталну обраду слике И 3+1+1 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E054БМХ Биомеханика 3) И 3+1+1 6
13E064БМТ Биоматеријали И 3+1+1 6
13E064НМТ Нуклеарна медицинска техника И 3+1.5+0.5 6
13E064НФ Нуклеарна физика И 3+2+0 6
13E053ОСУ Основи система управљања 1) И 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Предмети са основних студија - Група Б
13E053СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
13E054КЛИ Клиничко инжењерство И 3+2+0 6
13E064ТМД Телемедицина И 3+2+0 6
13E064КИ Квантна информатика И 3+2+0 6
13E064НТ Нуклеарна техника И 3+1.5+0.5 6
13E064СНП Симулација нуклеарних процеса 2) И 3+2+0 6
13E064ФТФР Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора 2) И 3+2+0 6
13E064ФЕА Физика и екологија атмосфере 2) И 3+2+0 6
13E064ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења И 3+1+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-25 60

1) Предмет се не нуди у школској 2013/14. и 2014/15. години.

2) Предмет се не нуди у школској 2013/14, 2014/15. и 2015/16. години.

3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

4) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.