Навигација

Системско инжењерство и радио комуникације

Руководилац модула: др Весна Благојевић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
13М031АСР Архитектура свичева и рутера И 3+1+0 6
13М031СДО Системи даљинског осматрања 8) И 3+1+0 6
13М031АНТ Антенски низови у телекомуникационим системима И 3+1+0 6
13М031ПСТ Принципи савремених телекомуникација 1) И 3+1+0 6
13М031СТТ Статистичка теорија телекомуникација И 3+1+0 6
13М031ПТС Персонализација телекомуникационих сервиса И 3+1+0 6
13М031КР Когнитивни радио 5) И 3+1+0 6
13М031МКС М2М комуникациони системи И 3+1+0 6
13М031АДО Алгоритми за динамичку оптимизацију 9) И 2+2+0 6
13М031СС Сателитски системи  9) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Групa Б
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6
13E034ИПТ ИП телефонија 7) И 3+1+1 6
13E034СС Сателитски системи 2) И 3+1+1 6
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
13E034АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура Интернета 3) И 3+1+1 6
13Е034ИoТ IoT мреже 9) И 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети – Група А
13М031ТС Термовизијски системи 8) И 3+1+0 6
13М031БМ Бежичне мреже И 3+1+1 6
13М031ПТМ Пројектовање телекомуникационих мрежа 1) И 3+1+1 6
13М031БСМ Бежичне сензорске мреже И 3+1+1 6
13М031ПДТ Принципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости 9) И 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Групa Б
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
13E034ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима 4) И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама 6) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура Интернета 3) И 3+1+1 6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 9) И 3+1+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-25 60

1) Предмет се не нуди од школске 2014/15. године.

2) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

3) Предмет се може изабрати од школске 2013/14. године. Предмет се не може изабрати у школској 2016/17. години, а од школске 2017/18. године је пребачен у летњи семестар.

4) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.

5) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

6) Предмет се може изабрати од школске 2015/16. години.

7) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

8) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

9) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.