Навигација

Микроталасна техника

Руководилац модула: др Миодраг Тасић, доцент

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М071МИС Моделовање и симулација електромагнетских поља И 2+2+0 6
13М071ПPМФ Пројектовање микроталасних филтара 2) И 4+0+0 6
13М071ИЕК Испитивање електромагнетске компатибилности И 1+0+3 6
13М071MМT Милиметарски таласи 1) И 2+2+0 6
13М071САП Софтверски алати за пројектовање антена И 3+1+0 6
13М071ФМС Формирање микроталасних слика И 4+0+0 6
13М071ООА Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству И 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М071МMT Милиметарски таласи 1) И 2+2+0 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20 60

1) Предмет je пребачен из 1. у 2. семестар од школске 2014/15. године.

2) Од шк. 2018/19. године промењен је фонд часова са 2+2+0 на 4+0+0 и додељена је нова шифра предмета.