Навигација

Рачунарска техника и информатика

Руководилац модула: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М111СОН Системи отпорни на отказе И 2+2+0 6
13М111ПСЗ Проналажење скривеног знања 6) И 2+2+0 6
13М111РБМ Рачунарство у био-медицини И 2+2+0 6
13М111ПУС Програмирање уграђених система 1) И 2+2+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E114ПС Пројектовање софтвера И 2+2+1 6
13E113ОС2 Оперативни системи 2 И 2+2+1 6
13E114ИС Интелигентни системи 2) И 2+2+1 6
13E114РМ2 Рачунарске мреже 2 3) И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М111СИП Социолошки и професионални аспекти рачунарства И 2+2+0 6
13М111ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+0 6
13М111ПРМ Пројектовање рачунарских мрежа И 2+2+1 6
13М111ПП2 Програмски преводиоци 2 И 2+2+1 6
13М111ПСИ Принципи софтверског инжењерства И 2+2+1 6
13М111ГИ Геномска информатика 5) И 2+2+1 6
13М111ПСЗ Проналажење скривеног знања 6) И 2+2+0 6
13М111ЗРМ Заштита рачунарских система и мрежа 7) И 2+2+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
13E114МУПС Мултипроцесорски системи И 2+2+1 6
13E114САБ Софтверски алати база података И 2+2+1 6
13E114ИС1 Информациони системи 1 И 2+2+1 6
13E114ПАР Паралелни рачунарски системи 8) И 2+2+1 6
13E114РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
13E113АОР2 Архитектура и организација рачунара 2 И 2+2+1 6
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
13E113ЗП Заштита података 4) И 2+2+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20-25 60

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

2) У шк. 2014/15. години настава из овог предмета ће се изводити у пролећном семестру.

3) Предмет се не нуди у шк. 2013/14, 2014/15. години и не могу да га бирају студенти који су на основним академским студијама положили Рачунарске основе интернета.

4) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

5) Овај предмет је додат на листу предмета од школске 2015/16. године, али се не може изабрати у школској 2016/17. години.

6) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години, а од школске 2017/18. предмет је пребачен у летњи семестар и може се поново изабрати.

7) Предмет се може изабрати од школске 2019/20. године.

8) Предмет се не нуди у школској 2020/21. године.