Навигација

Архива 2021.


У трећем уписном року није било пријављених кандидата и завршен је упис на прву годину мастер академских студија  за школску 2021/22. годину


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2021/2022. годину

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије у другом уписном року за школску 2021/2022. годину:

Kоначна ранг листа кандидата за упис

Кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата обавиће се  у уторак, 26. и у среду 27.  октобра  од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 •  признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у износу од 1.600 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • попуњен План студија *

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара и може се  платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина - прва рата.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог како би приступили сервисима. Обавезно је попунити електронски ШВ-20 образац.

*Студенти морају да пријаве предмете према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије у другом уписном року за школску 2021/2022. годину

Прелиминарна ранг листа кандидата

Кандидати који се могу уписати уз допунске испите

Примедбе на Прелиминарну ранг листу могу се доставити у понедељак, 25. октобра, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4

 


Пријављени кандидати за упис на мастер академске студије за школску 2021/22. годину  у другом уписном року

Број пријаве

Име

Презиме

Име родитеља

1

Алекса

Кнежевић

Томислав

2

Војислав

Васиљевић

Александар

3

Ана

Дачић

Горан

4

Војислав

Бошковић

Небојша

5

Александар

Савић

Зоран

6

Јован

Миловић

Славко

7

Марко

Станковић

Горан

8

Нина

Коњикушић

Александар

9

Владимир

Максимовић

Драган

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити сутра, у петак, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку.


Обавештење о другом уписном року на мастер академске студије у школској 2021/22. години

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Електротехника и рачунарство,  преостало је 34 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је 20. и 21. октобра 2021. године, у Студентском одсеку , на шалтеру за мастер студије.

Документа за пријаву:

 • попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама
 • оверена фотокопија додатка дипломи, односно уверења о положеним испитима са основних студија
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству

Кандидати који су основне студије завршили на Електротехничком факултету Универзитета у Београду предају само попуњен Пријавни лист и признаницу о уплаћеној надоканди за пријаву на конкурс. Остала документа (оверене фотокопије предају при упису).  

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2021/22. години, на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo.


Након данашњег уписа студената по ранг листи за упис на мастер академске студије који се финансирају из буџета, остало је неуписано два кандидата. Прозивка за та два места обавиће се, као што је планирано, сутра, у четвртак, 14.10. у 10 часова испред сале 60. Молимо кандидате који су испод ранга 364 да присуствују прозивци и евентуално остваре право на упис на терет буџета.


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2021/2022. годину

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске за школску 2021/2022. годину:

Kоначна ранг листа кандидата за упис

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, 350 кандидатa на ранг листи стеклo je право уписа  на терет буџета, тренутна црта је на рангу 364. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената. Страни држављани су кандидати који немају држављанство Републике Србије, осим  држављана  Републике Српске који се уписују под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани плаћају школарину за стране студенте од 2500 евра у динарској противвредности. Школарина се може платити у четири рате, а  прва рата плаћа се при упису.

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у уторак, 12. октобра  и  у среду, 13. октобра, од 11 до 15 часова. 

У четвртак 14. октобра у 10 часова, у сали 60 обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 364, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета морају бити присутни у 10 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета.

У четвртак, 14.10. од 11 до 15 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинасирања . Кандидати који су већ били уписани на мастер студије на ЕТФ-у уз документа за упис подносе и молбу за признавање положених испита.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 •  признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • Изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина- прва рата

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима. По отварању налога студенти су у обавези да пријаве предмете преко студентских сервиса према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.

Препоручени термини за упис:

Уторак , 12. октобар

од 11 до 12 часова,  од ранга 1 до 50

од 12 до  13 часова, од ранга 51 до 100

пауза од 13  до 13, 30

од 13,30 до 15 часова , од ранга 101 до 200

Среда, 13. октобар

од 11 до 12 часова,  од ранга 201 до 250

од 12 до  13 часова, од ранга 251 до 300

пауза од 13  до 13, 30

од 13,30 до 15 часова , од ранга 301 до 350

Четвртак , 14. октобар

од 11 до 12 часова,  од ранга 351 до 400

од 12 до  14 часова, од ранга 401 до  краја ранг листе


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2021/2022. годину

Објављујемо Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2021/22. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис,  350 кандидата на ранг листи стекло је право на финансирање из буџета. Остали кандидати на ранг листи  до ранга 482 могу се уписати у статусу самофинансирања.

Прелиминарна ранг листа

Списак кандидата који се могу уписати уз допунске испите:

Кандидати који сe могу уписати уз допунске испите

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети  сутра, у петак, 08.10.2021. године од 10 до 12  часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  истог дана, 08.10.2021. године, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена.

Кандидати којима примедбе на прелимирану ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факултета, која се подноси писмено у Студентском одсеку,  у понедељак, 11.10.2021. године, од  9 до 10 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, 11.10.2021. године до 12 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у понедељак, 11.10.2021. године са обавештењем о упису.


Због кратких рокова конкурса, објављивање Прелиминарне ранг листе кандидата за упис на мастер академске студије очекује се сутра, у четвртак, 07.10. у каснијим поподневним часовима. Евентуалне жалбе на Прелиминарну ранг листу кандидати ће моћи да уложе у петак, 08.10. од 10 до 12 часова у Студентском одсеку, што ће бити потврђено уз Прелиминарну ранг листу.


Коначни списак пријављених кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2021/2022. години у првом уписном року: СПИСАК

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис биће објављена у петак, 8.10. у поподневним часовима


Прелиминарна листа пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2021/22. годину

Објављујемо  Прелиминарну листу пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2021/22. годину.

Евентуалне примедбе на листу пријављених  кандидата можете уложити у понедељак, 04.10.  у Студентском одсеку, на шалтеру за мастер студије, од 11 до 12 часова.

Коначна листа пријављених кандидата биће објављена  04.10. у вечерњим часовима. На коначној листи пријављених ће се наћи кандидати који су завршили основне академске студије.


Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2021/2022. годинуОпштим условима о упису на ЕТФ и Правилника о мастер академским студијама,  Електротехнички факултет објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години уписује 500 студената, 350 буџетских и 150 самофинансирајућих студената. У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

I    Општи услови конкурса

У прву годину мастер академских студија, у обиму од 60 ЕСПБ, може се уписати:

 • Лице које је завршило одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање осам семестара на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
 •  Лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16)
 • Лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова

Право  пријаве на конкурс имају и кандидати – студенти који у тренутку конкурисања нису још дипломирали, с тим да морају да заврше основне студије до 30.09.2021. године.

У првом конкурсном року конкуришу и студенти који су изгубили статус студента, односно који 01.октобра 2021. губе статус студента мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани мастер академске  студије у буџетском статусу. Студенти који конкуришу за упис на мастер академске студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на раније уписаним мастер студијама.

Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство, на одговарајућим студијским програмима  и модулима на Електротехничком факултету у Београду. За кандидате који немају одговарајућу предспрему могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.

По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се према ранг листи на основу Правилника о мастер академским студијама.

II   Студијски програм Електротехника и рачунарство

У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Преосталих 30 ЕСПБ односе се на стручну праксу (3 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (14) и мастер рад (13 ЕСПБ). Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ.

У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.

Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула уз сагласност руководиоца модула . При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два предмета из групе Општеобразовних предмета  који носе по 3 ЕСПБ.

Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.

Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о мастер академским студијама.

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или  део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину, или ако међународним споразумом није другачије одређено.

При упису кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

  Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500,00 евра (плаћа се у динарској противвредности)

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI   Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року  за упис студената на мастер академске студије примају се од 20. септембра до 01. октобра 2021. године до 13 часова.

VII     Пријава на конкурс

1. Кандидати који су завршили (или у тренутку пријаве завршавају) основне студије на Електротехничком факултету у Београду пријаву на конкурс обављају електронским путем, слањем докумената  на е-мејл адресу:

master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују електронски (кандидати који су завршили или завршавају основне студије на ЕТФу):

 • скениран попуњен пријавни лист (преузети)
 • скенирана признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • скениран извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије

2. Остали кандидати (кандидати који нису завршили, нити студирају основне студије на Електротехничком факултету у Београду) подносе лично пријаву и документа у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују лично (остали кандидати):

 • попуњен пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплому о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних студија
 • Кандидати који су претходне студије завршили у иностранству поред докумената подносе и копију решења о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду, http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Након завршетка пријаве  у петак, 01. октобра, биће објављена прелиминарна листа пријављених кандидата на сајту Факултета, опција Упис/мастер академске студије, студијски програм ЕР (https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo)

Примедбе на објављену листу пријављених кандидата могу се доставити лично у понедељак, 4. октобра, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије. Коначна листа пријављених кандидата у првом упписном року биће објављена истог дана у поподневним часовима. На коначној листи пријављених кандидата, која се доставља Универзитету, могу бити само кандидати који су дипломирали закључно са 30. септембром 2021. године.

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду  имају проходност на одређене модуле према условима који су дати на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

Обавештења о резултатима конкурса биће објављивана на сајту Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, према роковима који су предвиђени конкурсом. Молимо вас да их редовно пратите.