Навигација

Архива 2020.


Обавештење о другом уписном року на мастер академске студије у школској 2020/21. години [22.10.2020.]

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија преостало је 17 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је од 22. до 24. октобра 2020. године.

Пријава се обавља електронски слањем скенираних докумената на адресу: master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Документа:

  • попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
  • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
  • диплома о завршеним основним студијама
  • додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних студија
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
  • решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2020/21. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.