Навигација

Архива 2018.

19.10.2018.

Обавештење о упису на мастер академске студије у другом уписном року у школској 2018/19. години

Објављујемо листу примљених кандидата за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2018/2019. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања

Листа примљених  кандидата

 

Кандидати који су примљени на мастер академске студије уз полагање допунских испита:

Модул: Софтверско инжењерство

 

Име и презиме         

Завршен факултет

Допунски испити

1.

 

Милица (Жарко) Галић

 

Факултет организационих наука

1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање

2.  Микропроцесорски системи

 

Модул: Електроенергетски системи – смер Обновљиви извори енергије

 

Име и презиме         

Завршен факултет

Допунски испити

1.

 

Александар (Зоран) Крстић

 

Електронски факултет - Ниш

1. Техника високог напона 1

2. Технички процеси у електроенергетици

 

Евентуалне примедбе могу се доставити у понедељак, 22.10.  до 10 часова.

 

Упис ће се обавити  у понедељак, 22. октобра 2018. године у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

 

За упис је потребно:

 • индекс (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се на упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет на износ 1600 динара (сврха уплате „за Универзитет“)
 • признаница о уплаћеној првој рати школарине у износу од 36.750 динара

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Школарина за самофинансирајуће студенте који се уписују

 на мастер студије, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите. Школарина за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит по цени од 1.800 динара по кредиту.

Кандидати који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, подносе при упису  и молбу за признавање положених испита, а укупна школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за неположене испите и за мастер рад.

По обављеном упису студенти су у обавези да са индексом отворе студентски  налог   како би приступили студентским сервисима.

Студенти су  обавезни да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист (образац ШВ-20) и пријаве предмете.

 


 

15.10.2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о другом уписном року на прву годину мастер академских студија за школску 2018/19. годину

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија преостало је 103 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у уторак, 16.  и у среду, 17. октобра 2018. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уз попуњен пријавни лист подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 4000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид

У другом уписном року могу конкурисати  кандидати који се први пут уписују  и студенти мастер студија  који су изгубили статус студента.

 


 

10.10.2018.

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину

Објављујемо јединствену коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2018/19. годину.  

Кандидати који се уписују уз допунске испите налазе се на ранг листи и могу се уписати само као самофинансирајући студенти. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, 350 кандидатa на ранг листи, до ранга 371 на јединственој ранг листи, стекли су право уписа  на терет буџета. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који су раније били уписани на мастер академске студије у статусу финансирања из буџета  обележени су да немају право уписа на  терет буџета. 

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената.

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у четвртак, 11. октобра  и  у  петак, 12. октобра, од 10 до 16 часова.  

У петак, 12. октобра  у 16  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 371, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета после прозивке, морају бити присутни у 16 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета. 

Упис кандидата у статусу самофинасирања обавиће се у суботу, 13.октобра, од 10 до 12 часова у Студентском одсеку.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење, у понедељак, 15. октобра 2018.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису 
 • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се при упису
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm 
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид 
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид 

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студентима ће аутоматски бити отворен налог на студентским сервисима како би могли да пријаве предмете према правилу „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

Термини за упис

 


 

9.10.2018.

Ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину после примедби

Комисија за студије другог степена разматрала је уложене примедбе на објављену јединствену прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2018/19. годину и донела следеће одлуке:

Усвојене жалбе кандидата:

Мајкл Милинковић

Петар Радошевић

Одбијене жалбе кандидата:

Александар Васиљевић 

Петар Петровић 

Раде Калинић 

Јован Самоуковић 

На основу конкурса  и одобреног броја студената за упис 350 кандидатa на ранг листи, до ранга  371 на јединственој ранг листи, стекли су право уписа  на терет буџета. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

На јединственој ранг листи после примедби, кандидати који су раније били уписани на мастер академске студије у статусу финансирања из буџета, обележени су да немају право уписа на  терет буџета. 

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената.

·      ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА  КАНДИДАТА ПОСЛЕ ПРИМЕДБИ 

Кандидати који се уписују  уз допунске испите налазе се на јединственој ранг листи и могу се уписати само као самофинансирајући студенти. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите:

Евентуалне жалбе на јединствену ранг листу после примедби могу се упутити у писменој форми  Декану факултета, у среду, 10.октобра,  од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије. Одлуке Декана по евентуално подентим жалбама биће објављене  у 14 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена сутра, у среду, 10.октобра  у поподневним часовима, на сајту Факултета.

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у четвртак, 11. октобра  и у петак, 12. октобра, од 10 до 16 часова.  

У петак, 12.октобра  у 16  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 371, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета после прозивке, морају бити присутни у 16 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета. 

Упис кандидата у статусу самофинасирања обавиће се у суботу, 13.октобра, од 10 до 12 часова у Студентском одсеку.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење, у понедељак, 15. октобра 2018.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису 
 • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се на упису
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm 
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид 
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид 

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину у висини од 147.000,00 динара могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима и да пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

 


08.10.2018

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2018/19. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис,  350 кандидата на ранг листи стекло је право на финансирање из буџета. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Право уписa  на терет буџета стекли су кандидати  на  прелиминарној ранг листи закључно са рангом 356.

Кандидати који се уписују  уз  допунске испите уписују се у статусу самофинансирања. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите:

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у уторак, 09.10.2018. године од 14 до 16  часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  истог дана, 09.10.2018. године, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена, после 17 часова.

Кандидати којима примедбе на прелимирану ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факулетета, која се подноси писмено у Студентском одсеку,  у среду, 10.10.2018. године, од 10 до 11 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, 10.10.2018. године до 14 часова.

Коначна ранг листа ће бити објављена у среду, 10.10.2018. године,  после 15 часова.

По објављивању коначне ранг листе упис кандидата по ранг листи, обавиће се у четвртак, 11.10. и  у петак, 12.10, у термину од 10 до 16 часова, у сали 60.

У петак, 12.10.2018. године у 16 часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 356 морају бити присутни на прозивци за слободна места на буџету. После  прозивке од 16 до 17 часова настављамо са уписом прозваних кандидата у статусу финаснирања из буџета. Упис за самофинансирајуће  студенте обавиће се  у суботу, 13.10. од 10 до 12 часова.

За евентуално упражњена и преостала места, расписаће се нови конкурс, по завршетку првог уписног рока, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

 


 

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину и условима уписа, Електротехнички факултет објављује:

КОНКУРС ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години уписује 500 студената (350 буџетских и 150 самофинансирајућих) у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

I    Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, у обиму од 60 ЕСПБ, може се уписати лице:
 • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
 • које је стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од  8 семестара.
 1. Право  пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили основне академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до  30.09.2018. године.
 2. У првом конкурсном року могу да конкуришу кандидати који нису уписани на мастер академске студије и студенти који су изгубили статус студента мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду. Студенти који су били уписани и поново конкуришу за упис на мастер студије имају исти третман као и студенти који се први пут уписују, али без могућности да се финансирају из буџета ако су то право већ користили.
 3. Веће Факултета, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, утврђује који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 4. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима и модулима у оквиру њих на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 5. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 6. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и (дипломским) мастер академским студијама.

II   Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 30 ЕСПБ.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовни предмети, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних академских студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне академске студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може изабрати и признати на мастер академским студијама
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о основним и (дипломским) мастер студијама (Измене правилника) и Одлуком Наставно научног већа

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

V   Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI   Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року  за упис студената на мастер академске студије примају се од 26. септембра до 01. октобра 2018. године од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уколико после уписа у првом уписном року преостане слободних места биће расписан други уписни рок, о чему ће бити  постављено ново обавештење на сајту Факултета.

VII Пријава на конкурс

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:
  • попуњен пријавни лист (преузети)
  • признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300.
 2. Кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду  поред пријавног листа и уплатнице,  предају фотокопије докумената, и то:
  • диплому о завршеним основним академским студијама
  • додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних  студија
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.
Студент који се уписује уз допунске испите може студирати само у статусу самофинансирајућег студента. Када студент положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео комуникације

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.