Навигација

19Е024ДИМР - Дистрибутивне и индустријске мреже

Спецификација предмета
НазивДистрибутивне и индустријске мреже
Акроним19Е024ДИМР
Студијски програм
Модул
Тип студија
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са концепцијама, технологијама, планирањем и експлоатацијом дистрибутивних и индустријских мрежа. Поред тога, неопходно је студенте упознати са аспектима економичности рада мрежа, са квалитетом испоруке електричне енергије и граничним термичким режимима.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, планирања, анализе и оптимизације дистрибутивних и индустријских мрежа средњих величина са нагласком на комјутерским апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОпшта разматрања. Карактеристике потрошње, фактор једновремености, домаћинство као елемент система. Индустријски потрошачи. Принципска решења мрежа. Прогноза потрошње. Прорачун токова снага. Поузданост и сигурност. Реконфигурација и губици. Техничко економски аспекти. Економско оптерећење. Оптимални параметри мреже. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. Квалитет ел. ен. Регулација напона.
Садржај практичне наставеСтуденти се обучавају за самостално решавање средње сложених практичних задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа и за коришћење рачунара у оквиру тога.
Литература
  1. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Гојко Савановић: “Дистрибутивне и индустријске мреже“, Београд 2004.
  2. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Небојша Арсенијевић, Миодраг Стојановић: “Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа“, Београд 2005.
  3. Sallam A., Malik O.: "Electric distribution systems",Wiley 2011,
  4. Kersting W.: "Distribution System Modeling and Analysis", Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе, дискусије, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0