Навигација

13Е013АСМ - Асинхроне машине

Спецификација предмета
НазивАсинхроне машине
Акроним13Е013АСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима конструкције, принципом рада и карактеристикама асинхроних машина, како би били оспособљени за њихово коришћење, одржавање и избор машина одговарајућих карактеристика.
Исходи учења (стечена знања)Теоријска и практична знања за брзо овладавање техникама употребе у индустрији: електромоторни погони, вуча и аутоматизовани процеси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеГлавни конструкциони делови и улога. Намотаји статора и ротора. Навојни сачиниоци. Еквивалентно коло за проучавање стационарних стања. Основне радне карактеристке асинхроног мотора и асинхроног генератора. Регулација брзине. Неуравнотежени радни услови. Једнофазни асинхрони мотор. Динамички модел. Векторска контрола.
Садржај практичне наставеОбавезне лабораторијске вежбе из асинхроних машина: празан ход, кратак спој, радне карактеристике, пуштање у рад, регулација брзине.
Литература
  1. Б. Митраковић: Асинхроне машине, уџбеник
  2. З. Лазаревић: Збирка решених задатака из електричних машина
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеПредавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0