Навигација

13Е013ЕП1 - Енергетски претварачи 1

Спецификација предмета
НазивЕнергетски претварачи 1
Акроним13Е013ЕП1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПохађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним топологијама монофазних и трофазних фазних регулатора и мрежом вођених исправљача. Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу. Упознавање студената са принципима димензионисања полупроводничких прекидачких елемената и енергетских трансформатора као компонената енергетских претварача.
Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да разумеју принципе функционисања монофазних и трофазних фазних регулатора и мрежом вођених диодних и тиристорских исправљача. На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију фазног регулатора и исправљача.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://pretvaraci.etf.rs/index.htm
Садржај теоријске наставеПрекидачки елементи (диода, тиристор), заштите и хлађење. Монофазни фазни регулатор са R оптерећењем, R оптерећењем и L оптерећењем. Трофазни фазни регулатор, хармонијска анализа линијске струје, поправка фактора снаге. Монофазни и трофазни мрежом вођени исправљачи. Четвороквадрантни претварачи са и без кружне струје. Вишефазни исправљачи: редна и паралелна веза са међуфазном пригушницом.
Садржај практичне наставеAнализа рада фазних регулатора и мрежом вођених исправљача помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
Литература
  1. Милош Недељковић, Мрежом вођени претварачи, 2. издање, Академска мисао, Београд, 2012.
  2. Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит35
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0