Навигација

13Е013ИЕМ - Испитивање електричних машина

Спецификација предмета
НазивИспитивање електричних машина
Акроним13Е013ИЕМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕнергетски одсек (ЕПП, ЕЕС), Сигнали и системи
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања о методологији, техникама испитивања и специфичним испитивањима електричних машина и трансформатора. Стандарди и препоруке за испитивања у фази израде, при пријему и у току експлоатације електричних машина и трансформатора.
  Исходи учења (стечена знања)Теоријска знања и практична знања преко лабораторијских испитивања за припрему, организацију и извођење испитивања електричних машина и трансформатора у фабрици или на терену у циљу утврђивања или провере њихових карактеристика, дефектаже и избора оптималног начина коришћења или поправке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшта методологија испитивања електричних машина и трансформатора. Прописи и стандарди. Мерење електричних величина. Мерење температуре аналогним и дигиталним методама. Мерење брзине обртања, момента и снаге аналогним и дигиталним методама. Одређивање степена искоришћења снаге. Типска и серијска испитивања трансформатора и асинхроних, синхроних и једносмерних машина. Избор опреме за испитивања.
  Садржај практичне наставеАктивно извођење 12 лабораторијских вежби за одређивање карактеристика трансформатора и асинхроних, синхроних и једносмерних машина
  Литература
  1. М. Петровић: Испитивање електричних машина, уџбеник
  2. Р. Радосављевић: Упутсва за вежбе у лабораторији за електричне машине
  3. Стандарди JUS, IEC. IEEE, ANSI, BS, DIN,…
  4. H.N. Norton: Handbook of transducers, Prentice Hall
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања и лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава30Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0