Навигација

13Е013ЕП2 - Енергетски претварачи 2

Спецификација предмета
НазивЕнергетски претварачи 2
Акроним13Е013ЕП2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПохађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним топологијама чопера и инвертора. Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу. Упознавање студената са основним принципима и техникама импулсно-ширинске модулације, анализа хармонијских изобличења и филтeра излазног напона.
Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да разумеју принципе функционисања PWM чопера и монофазних и трофазних напонски контролисаних PWM инверетора. На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију чопера и инвертора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТипови чопера: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач напона. Чопери са галванском изолацијом: директни и индиректни чопери, полудијагонални мост. Вишефазни чопери. Монофазни и трофазни инвертори са квадратним излазним напоном, хармонијска изобличења и филтрирање излазног напона инвертора. Принципи и технике импулсно-ширинске модулације, PWM напонски инвертори. Вишенивојски инвертори.
Садржај практичне наставеAнализа рада PWM чопера и PWM напонских инвертора помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
Литература
  1. Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит35
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0