Навигација

19Е013ОМН - Обртне машине за наизменичну струју

Спецификација предмета
НазивОбртне машине за наизменичну струју
Акроним19Е013ОМН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима конструкције и принципом рада синхроних и асинхроних машина. Оспособљавање студената за прорачун параметара и карактеристика синхроних и асинхроних машина. Разумевање практичних аспеката рада синхроних и асинхроних машина кроз демонстрацију и самосталне вежбе у лабораторији.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студент ће бити способан да врши прорачуне синхроних и асинхроних машина неопходне у индустрији (електромоторни погони), електричној вучи (возилима) и електропривреди. Поред тога, студент ће бити способан да врши основне прорачуне потребне у поступку пројектовања синхроних и асинхроних машина.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАсинхроне машине: Елементи конструкције, принцип рада. Еквивалентно коло за стационарна стања, прорачун параметара. Радне карактеристике. Залетање, регулација брзине. Несиметрични режими. Синхроне машине: Елементи конструкције, принцип рада. Стационарни модел, прорачун параметара. Блонделов дијаграм. Угаоне карактеристике. Кружни дијаграм, радне карактеристике. Синхронизација и паралелни рад.
  Садржај практичне наставеОбавезне лабораторијске вежбе: Асинхроне машине: залетање асинхроног мотора, празан ход, кратак спој, радне карактеристике. Синхроне машине: празан ход, кратак спој, синхронизација на мрежу, регулација активне и реактивне снаге, радне карактеристике.
  Литература
  1. Б. Митраковић, Асинхроне машине, уџбеник, Научна књига, Београд, 1986.
  2. Б. Митраковић, Синхроне машине, уџбеник, Научна књига, Београд, 1986.
  3. А. Е. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, 2003.
  4. Зоран Лазаревић, Електричне машине – збирка решених задатака, Електротехнички факултет, Београд, 2000.
  5. Милош Петровић, Машине 1 – скрипта, Електротехнички факултет, Београд, 1972.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  321
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0