Навигација

19Е013УЕП - Управљање енергетским претварачима

Спецификација предмета
НазивУправљање енергетским претварачима
Акроним19Е013УЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени испити из предмета: Енергетски претварачи 1 (ОГ3ЕП1), Енергетски претварачи 2 (ОГ4ЕП2)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са: карактеристикама прекидачких елемената са аспекта управљања, функционалним захтевима и техникама имплементације управљачких кола, техникама за галванско изоловање управљачких кола и техникама синхронизације претварача, мерним методама у управљачким колима. Повезивање претходних знања из аутоматике и електронике и њихова примена при синтези управљачких кола.
Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да разумеју карактеристике прекидачких елемената са аспекта управљања, као и функционалне захтеве и техничке аспекте управљачких кола који су неопходни за њихову практичну реализацију. На основу стеченог знања, студенти треба да могу да пројектују управљачка кола за полупроводничке прекидачке компоненте.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеИзвори напајања управљачких кола. Захтеви прекидачких елемената са аспекта управљања, заштите. Геометрија управљачког кола и њен утицај на EMI. Мерење струје прекидача и оптерећења. Кола за мрежом вођене претвараче: синхронизација, заштите. Реализација линеарног управљачког система, компензација полова. Извори напонских референци. Филтрирање сигнала. Импулсно-ширински модулатор
Садржај практичне наставеAнализа рада управљачких кола помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача. Синтеза управљачког кола задатих особина.
Литература
  1. "Control in Power Electronics, selected problems", Marian P. Kazmierkowski, Frede Blaabjerg, Ramu Krishnan
  2. "Control Design Techniques in Power Electronics Devices", Hebertt Sira-Ramirez, Ramon Silva-Ortigoza
  3. "Power Electronics Handbook", Muhammad H. Rashid
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0