Навигација

13Е013УПЕ - Управљање електромоторним погонима

Спецификација предмета
НазивУправљање електромоторним погонима
Акроним13Е013УПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе и начинима управљања. Посебна пажња посвећена је и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању и примени погона.
Исходи учења (стечена знања)"Оспособљени студенти за самосталну: • Анализу рада погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање погона. • Избор управљачке структуре погона. • Пуштање погона у рад. • Коришћење и одржавање електромоторних погона"
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/Predavanja_UpEMP.htm
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AkhFCZZY07OvaRQh4GJmu7aygC6s_IBvQuJZliHMgoZw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4baadd65-fb4f-44b5-b83d-c7a096b4147b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Mашина за једносмерну струју са НП: принцип рада, статичке карактеристике, дин. модел, регулација момента. Актуатори у ЕМП. Машине за наизменичну струју: принципи рада асинхроног и синхроног мотора. Утицај карактеристичних величина и параметара. Дин. модел. Скаларно управљање векторско управљање директна контрола момента. Регулација брзине, позиције или процесних величина.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе са израдом нумеричких примера. Лаб. вежбе: Радни режими и упр. погоном са МЈС Примена индустријског регулисаног исправљача за упр. погоном са МЈС Радни режими и упр. погоном са АМ Пуштање у рад погона са скаларно управљаним АМ Регулисани погон са векторски управљаним АМ DTC АМ Регулација позиције Регулација притиска у хидрауличком систему променом брзине пумпе"
Литература
  1. Електромоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002.
  3. Б.Јефтенић, et.al. „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Akademska Misao, 2003
  4. М. Бебић, Л. Ристић, Б. Јефтенић, ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ Лабораторијске вежбе” помоћни уџбеник доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001., W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања, 14 часова аудиторних вежби, 7*2=14 часова лабораторисјких вежби. Самостална израда домаћег задатка (процењено 20 сати).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0