Навигација

13Е013СИМ - Синхроне машине

Спецификација предмета
НазивСинхроне машине
Акроним13Е013СИМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима функционисања синхроних машина.Разумевање рада кроз демонстрацију и практичне вежбе у Лабораторији. Оспособљавање студената за израчунавање свих потребних параметара машине и погонских карактеристикама кроз рачунске вежбе.
Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу студенти ће располагати неопходним теоријским и практичним знањима за рад у електропривреди и индустријским погонима са синхроним машинама
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://epp.etf.rs/wp/sinhrone-masine-13e013sim/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3abq2jjDtAHYOGV5gapnvf1hShMq3GjueEhteBJj1lUDc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3dbbdf8-8d46-44aa-b8b1-f069fcc438d5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеИсторијат, основни елементи констукције. Принцип рада.Магнетопобудне силе, Индукција и флукс статора и ротора.Индукована ЕМС статора. Услов претварања енергије, индуктивности. Динамички модел, Паркове једначине, стационаарни режим, параметри. Свођење величина, релативне вредности. Угаоне карактеристике, стабилност рада. Кружни дијаграм струја и погонски дијаграми. Синхрони мотор.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: Oдређивање каректеристика С.М, одређивање промене напона и побудне струје, синхронизација, Мордејеве криве.
Литература
  1. 1. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеПредавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0