Навигација

Рачунарска техника и информатика

Шеф одсека: др Мирослав Бојовић, редовни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E112АСП Алгоритми и структуре података O 3+2+0 6
13E082НАД Нумеричка анализа и дискретна математика O 2+2+1 6
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 O 2+2+1 6
13E112ОРТ2 Основи рачунарске технике 2 O 2+2+1 6
13E052СИСР Сигнали и системи О 3+1+1 6
Укупно   25 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E112АР Архитектура рачунара O 2+2+1 6
13E112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 O 2+2+1 6
13E112ОС1 Оперативни системи 1 O 2+2+1 6
13E112РМ1 Рачунарске мреже 1 O 2+2+1 6
Бира се један од следећа два предмета
13E082ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
13E082ВИСР Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
Ако се из претходне групе изабере предмет од 3 ЕСПБ,
онда се мора изабрати и један практикум/предмет из следеће групе.
13E112ПОС Практикум из Оперативних система И 0+1+0.5 3
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
Укупно   24-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E113АОР1 Архитектура и организација рачунара 1 O 2+2+1 6
13E113БП1 Базе података 1 O 2+2+1 6
13E113КДП Конкурентно и дистрибуирано програмирање O 2+2+1 6
Бира се један или два од следећа пет изборна предмета
13E113ОС2 Оперативни системи 2 И 2+2+1 6
13E073РТЕК Теорија електричних кола И 2+2+1 6
13E043ОАЕР Основи аналогне електронике И 2+2+1 6
13E043ЕМР Електрична мерења 2) И 2+0+3 6
 13E053МСР Мерни системи у рачунарству 4)  И  2+2+1
Уколико се из претходне групе изабере само један предмет онда се бирају два од следећа три предмета
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
13E083ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици 1) И 1+0+1 3
13E113ППК Практикум из пословне комуникације и презентације И 1+1+0.5 3
Укупно   24-25 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E113ПИА Програмирање интернет апликација O 2+2+1 6
13E113ЗП Заштита података O 2+2+1 6
13E113СС Системски софтвер O 2+2+1 6
13E033ОТР Основи телекомуникација O 2+2+1 6
Бира се један од следећих седам изборна предмета
13E113АОР2 Архитектура и организација рачунара 2 И 2+2+1 6
13E113УСП Управљање софтверским пројектима И 2+2+1 6
13E043ОД Основи дигиталне електронике И 2+2+1 6
13E053ДОСР Дигитална обрада сигнала И 2+2+1 6
13E033ПМТ Принципи модерних телекомуникација И 2+2+1 6
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри 3) И 2+2+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E114МИПС Микропроцесорски системи O 2+2+1 6
13E114ПП1 Програмски преводиоци 1 O 2+2+1 6
13E114ВЛСИ Рачунарски VLSI системи О 2+2+1 6
Укупно   25 30
Бирају се два од следећа три изборна предмета
13E114РМ2 Рачунарске мреже 2 И 2+2+1 6
13E114ПС Пројектовање софтвера И 2+2+1 6
13E114ИС Интелигентни системи И 2+2+1 6
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E114ПРС Перформансе рачунарских система O 2+2+1 6
Бираjу се два од следећих седам изборних предмета
13E114БП2 Базе података 2 И 2+2+1 6
13E114ИС1 Информациони системи 1 И 2+2+1 6
13E114ИЕП Инфраструктура за електронско пословање И 2+2+1 6
13E114МУПС Мултипроцесорски системи И 2+2+1 6
13E114ПАР Паралелни рачунарски системи 5) И 2+2+1 6
13E114РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
13E114САБ Софтверски алати база података И 2+2+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Од школске 2016/17 године промењен је назив предмета "Рачунарски практикум из математике 3" у "Практикум из рачунарских алата у математици".
2) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
3) Од школске 2017/18. године промењен је назиив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
4) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.
5) Предмет се не нуди у школској 2020/21. године.