Навигација

Физичка електроника

Шеф одсека: др Јасна Црњански, ванредни професор

Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
13E042ОЕФ Основи електронике O 3+2+1 6
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E062МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
13E052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E072ПРК2 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 2
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E062КМ Квантна механика O 3+2+0 6
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
13E082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
13E082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или
један изборни предмет и два практикума из следеће групе
13E042ОАЕФ Основи аналогне електронике И 3+2+0 6
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
13E062ПКЕУ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
13E062ПСМТ Практикум из савремених материјала и технологија 7) И 1+0+1,5 3
13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система 2) И 0+1+2 3
Укупно   25-25.5 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E063СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
13E063ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
Бирају се три од следећих пет изборних предмета
13E063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
13E063ФЕЧТ Физичка електроника чврстог тела И 3+2+0 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике 8) И 3+1+1 6
13E063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
13E063КЕ Квантна електроника И 3+2+0 6
Укупно   25 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E063МИН Микроелектроника и наноелектроника О 3+2+0 6
Бирају се четири из следеће групе изборних предмета
13E063ОПТ Оптичке телекомуникације И 3+2+0 6
13E033ОТФ Основи телекомуникација И 3+1+1 6
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
13E063ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
13E063МК Микроелектронска кола И 3+2+0 6
13E064ОН Оптоелектронске направе 3) И 3+2+0 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет из следеће групе изборних предмета
13E064ЛТ Ласерска техника И 3+2+0 6
13E064ОН Оптоелектронске направе 3) И 3+2+0 6
13E064СДОС Системи за дигиталну обраду слике И 3+1+1 6
13E064ПКН Полупроводничке квантне наноструктуре И 3+2+0 6
13E064АМПН Анализа и моделовање полупроводничких направа 6) И 3+2+0 6
13E064ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
13E064ОПТ2 Оптичке телекомуникације 2 И 3+2+0 6
13E064ФЕГП Физичка електроника гасова и плазме И 3+2+0 6
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих шест изборних предмета
13E064ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
13E064ПС Поузданост система 6) И 3+2+0 6
13E064НАН Наноелектронске направе И 3+2+0 6
13E064ОЛМС Оптоелектронски и ласерски мерни системи И 3+0+2 6
13E064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

 

Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
13E042ОЕФ Основи електронике O 3+2+1 6
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E062МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
13E052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E072ПРК2 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 2
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E062КМ Квантна механика O 3+2+0 6
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације О 1+1+0.5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине О 1+1+0.5 3
13E082ЈМФ Једначине математичке физике О 1+1+0.5 3
13E082ВИС Вероватноћа и статистика О 1+1+0.5 3
13E082НУМ Нумеричка математика О 1+1+0.5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе О 1+1+0.5 3
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или
један изборни предмет и два практикума из следеће групе
13E042ОАЕФ Основи аналогне електронике И 3+2+0 6
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
13E062ПКЕУ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
13E062ПСМТ Практикум из савремених материјала и технологија 7) И 1+0+1,5 3
13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система 2) И 0+1+2 3
Укупно   25-25.5 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E063СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
13E063ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
13E053ССО Системи и сигнали у организму O 3+1+1 6
13E063ОБ Основи биофизике O 3+2+0 6
Бира се један од четири изборна предмета из следеће групе
13E063ПЛМ Примена ласера у медицини И 3+2+0 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике 8) И 3+1+1 6
13E063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала О 3+1+1 6
13E063МФМС Методе формирања медицинске слике О 3+2+0 6
Бирају се три од шест изборних предмета из следеће групе
13E053СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
13E033ОТФ Основи телекомуникација И 3+1+1 6
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
13E063ЕОИЕ Еколошки обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
13E093ЕИМ Економија и менаџмент 5) И 3+2+0 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E064НФ Нуклеарна физика О 3+2+0 6
13E064НМТ Нуклеарна медицинска техника О 3+1.5+0.5 6
13E064СДОС Системи за дигиталну обраду слике О 3+1+1 6
Бирају се два од пет изборних предмета из следеће групе
13E064БМТ Биоматеријали 6) И 3+1+1 6
13E054БМХ Биомеханика 1) И 3+1+1 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E064ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења О 3+1+1 6
13E064НТ Нуклеарна техника О 3+1.5+0.5 6
Бира се један од седам изборних предмета из следеће групе
13E054КЛИН Клиничко инжењерство 4) И 3+1+1 6
13E064ТМД Телемедицина И 3+2+0 6
13E064КИ Квантна информатика И 3+2+0 6
13E064СНП Симулација нуклеарних процеса И 3+2+0 6
13E064ФТФР Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора И 3+2+0 6
13E064ФЕА Физика и екологија атмосфере И 3+2+0 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
2) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".
3) Од школске 2018/19. године предмет је пребачен из 7. у 6. семестар.
4) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
5) Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
6) Предмет се не нуди у школској 2021/22, 2022/23. години.
7) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године.
8) Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.