Навигација

Прва година студија за електротехничке одсеке

1. година

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е081ММ1 Математика 1 О 3+3+0 7 Предавање
шифра: lefvfhk
Сајт - 1
13Е071ОЕ1 Основи електротехнике 1 О 3+3+0 7 ЛИНК
13Е061Ф1 Физика 1 О 3+2+0 5 ЛИНК
13Е111П1 Програмирање 1 О 3+2+0 5 Сајт
13Е061ЛФ Лабораторијске вежбе из Физике О 0+0+2 2 Сајт
Бирају се два од следећих шест практикума
13Е111ПКР Практикум из коришћења рачунара И 1+0+1 2 ЛИНК
13Е081ПМ1 Практикум из Математике 1 И 1+1+0 2 Предавање
Сајт
13Е111ПП1 Практикум из Програмирања 1 И 0+0+2 2 Сајт
13Е091С Социологија И 2+0+0 2 ЛИНК
13Е091ЕЈ1
13Е091РЈ1
13Е091НЈ1
13Е091ФЈ1
Страни језик 1 И 2+0+0 2 ЕЈ1 - предавања
ЕЈ1 - сајт
13Е071ПЕ1 Практикум из Основа електротехнике 1 И 1+1+0 2 Предавање
Сајт
Укупно   28 30  
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е081ММ2 Математика 2 О 3+3+0 7 Сајт
13Е071ОЕ2 Основи електротехнике 2 О 3+3+0 7 Предавање
Сајт
13Е111П2 Програмирање 2 О 3+2+0 5 Сајт
13Е071ЛОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике О 0,5+0+1,5 2 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13Е061Ф2 Физика 2 И 3+2+0 5 Предавање
Сајт
13Е111ОРТ Основи рачунарске технике И 3+2+0 5 Предавање
Сајт
Бирају се два од следећих девет практикума
13Е111ПОТ Практикум из Основа рачунарске технике И 0+0+2 2 ЛИНК
13Е081ПМ2 Практикум из Математике 2 И 1+1+0 2 Сајт
13Е041УЕ Увод у електронику И 1+0+1 2 Предавања
Сајт
13Е081ОПМ Одабрана поглавља из математике 2 И 1+1+0 2 ЛИНК
13Е111ПП2 Практикум из Програмирања 2 И 0+0+2 2 Сајт
13Е091УМ Увод у менаџмент И 2+0+0 2 ЛИНК
13Е091ЕЈ2
13Е091РЈ2
13Е091НЈ2
13Е091ФЈ2
Страни језик 2 И 2+0+0 2

ЕЈ2 - Предавање
ЕЈ2 - Сајт
ФЈ2 - Сајт
НЈ2 - Сајт

13Е071ПE2 Практикум из Основа електротехнике 2 И 1+1+0 2 Предавање
Сајт
13Е061ПФ2 Практикум из Физике 2 И 0+0+2 2 Предавање
Сајт
Укупно   28 30  

Напоменe:

Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.

Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.