Навигација

Енергетика

Шеф одсека: др Жељко Ђуришић, ванредни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е082М3 Математика 3 О 3+3+0 6
13Е072ГЕМ Електромагнетика О 3+2+0 5
13Е072ГТЕК Теорија електричних кола О 3+2+0 5
13Е022МЕХ Механика О 3+2+0 5
13Е042ЕЕГ Елементи електронике О 3+2+1 6
Бира се један од понуђених практикума или страни језик
13Е072ГПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13Е082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13Е062ПФЕ Примењена физика у електроенергетици 9) И 2+1+0 3
  Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е052СИСГ Сигнали и системи О 3+2+1 6
13Е022ЕМ1 Електрична мерења 1 О 2+0+3 5
13Е012ГЕМА Електричне машине О 3+1+1 5
13Е012ЕИНН Електроенергетске инсталације ниског напона О 2,5+2+0,5 5
Бира се укупно три из следеће групе предмета и практикума
13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0,5 3
13Е082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0,5 3
13Е082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0,5 3
13Е082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0,5 3
13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0,5 3
13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0,5 3
13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици И 0+0+2 3
  Страни језик 4 И 2+0+0 3
Укупно   27,5-28,5 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е013АСМ Асинхроне машине O 2+1+1 5
13Е013ЕНТ Енергетски трансформатори O 3+1+0,5 5
13Е023ЕЕС Елементи електроенергетских система O 2+2+0 5
13Е053САУГ Системи аутоматског управљања O 3+1+0 5
13Е013ЕП1 Енергетски претварачи 1 O 2+2+0,5 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
Укупно   25 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е023АЕ1 Анализа електроенергетских система 1 O 2+2+0 5
13Е013ЕМП Електромоторни погони O 2+1,5+0,5 5
13Е023ТВН1 Техника високог напона 1 O 2+1+1 5
13Е013СИМ Синхроне машине O 2+1+1 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
Укупно   24 30

 

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е024РПОГ Разводна постројења 6) O 2+2+0,5 5
13Е024ДИМ Дистрибутивне и индустријске мреже O 3+1+0 5
13Е014ТПЕ Термички процеси у електроенергетици O 2+1+1 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
  Практикум са листе 4 или 5 или
Страни језик 3 1)
И 0+2+0
2+0+0
3
3
  Пројекат са листе 6 или 7 И 0+0+2 2
Укупно   24 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е024РЗ Релејна заштита 10) О 2+1+2 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
  Практикум или Страни језик 4 2) И 0+2+0/2+0+0 3/3
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   14 30

 

Листа 1: Изборни предмети Катедре за електроенергетске системе
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е024АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 Н 2+2+0 5
13Е024ТВН2 Техника високог напона 2 Н 2+1+1 5
13Е023ЕМ2 Електрична мерења 2 Н 2+0+2 5
13Е024ЕМН Електрична мерења неелектричних величина П 2+2+0 5
13Е023ОИЕГ Обновљиви извори енергије 6) П 2+2+0,5 5
13Е024КЕЕ Квалитет електричне енергије П 2+1+1 5
13Е023ЕЛЕ Електране П 2+2+0 5
13Е024ЕЕС Експлоатација електроенергетских система Н 2+2+0 5
13Е024ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација П 3+1+0 5
13Е024ППР Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици П 2+1+1 5
13Е023ОПЕ Општа енергетика 4) Н 3+1+0 5
13Е024ВНО Високонапонска опрема П 2+2+0 5

 

Листа 2: Изборни предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе.
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е013ЕЛО Електрично осветљење Н 2+2+0 5
13Е013ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 Н 2+2+0,5 5
13Е013ВМП Вишемоторни погони П 2+2+0 5
13Е013РЕП Регулација електромоторних погона Н 2+1,5+0,5 5
13Е013ЕП2 Енергетски претварачи 2 П 2+2+0,5 5
13Е013УЕП Управљање енергетским претварачима 8) Н 2+1+1 5
13Е013ГДПП Дигитално управљање претварачима и погонима П 2+1+1 5
13Е013ЕВО Електрична возила Н 2,5+1+0,5 5
13Е013ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина 7) Н 3+1+0 5
13Е013ИЕМ Испитивање електричних машина П 2+0+2 5
13Е013ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју Н 2+1+1 5
13Е013СЕИ Специјалне електричне инсталације П 2+1+1 5
13E013ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 5
13Е013ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије П 2+2+0 5
13Е013САЕ Софтверски алати у електроенергетици 3) Н 2+2+0 5
13Е013ОПИ Општи инжењеринг 4*) П 2+2+0 5

 

Листа 3: Изборни предмети са осталих модула ЕТФ-а
Напомена: са ове листе могуће је изабрати највише 2 предметa.
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 Н 2+2+1 6
13Е042ОД Основи дигиталне електронике 11) Н 3+1+1 6
13Е053РА Роботика и аутоматизација П 3+1+1 6
13Е033ОТГ Основи телекомуникација 11) П 3+1+0 5
13Е054УРВ Управљање у реалном времену Н 3+1+1 6
13Е063ГМУЕ Материјали у електроенергетици 5) П 3+1+1 5

 

Листа 4: Практикуми Катедре за електроенергетске системе
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е024ПЕС Практикум из елемената електроенергетских система Н 0+1+1 3
13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици * Н 0+0+2 3
13Е024ПАЕ Практикум из анализе електроенергетских система Н 0+1+1 3
13Е024ПЛВ Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система П 0+0+2 3
* Практикум из софтверских алата у електроенергетици може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

 

Листа 5: Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е014ПЕП Практикум из електромоторних погона Н 0+0+2 3
13Е014ПРЕП Практикум из регулације електромоторних погона П 0+0+2 3
13Е013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3

 

Листа 6: Пројекти Катедре за електроенергетске системе
Шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е024ПРРП Пројекат из разводних постројења Н 0+0+2 2
13Е024ПРРЗ Пројекат из релејне заштите Н 0+0+2 2
13Е024ПРПП Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици Н 0+0+2 2
13Е024ПРТВ Пројекат из технике високог напона Н 0+0+2 2

 

Листа 7: Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне
Шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
13Е014ПРЕТ Пројекат из енергетских трансформатора Н 0+0+2 2
13Е014ПРЕИ Пројекат из електричних инсталација Н 0+0+2 2
13Е014ПРПЕ Пројекат из електромоторних погона Н 0+0+2 2
13Е014ПРСМ Пројекат из синхроних машина Н 0+0+2 2
13Е014ПРЕН Пројекат из енергетских претварача Н 0+0+2 2
13Е014ПРУП Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима Н 0+0+2 2

1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.
4*) Предмет се не нуди у школској 2017/18., 2018/19. години.
5) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
6) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.
7) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години, а од школске 2018/19. године предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар.
8) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.
9) Предмет је могао да се изабере од шк. 2018/19, а не нуди се од шк. 2021/22. године
10) Од школске 2022/23. године промењен је фонд часова са 2+1+1 на 2+1+2.
11) Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.

Напомена:

У оквиру студијског програма основних студија студент Енергетског одсека мора да положи тачно два курса страног језика.

Завршни рад може да се ради из уже стручних области катедри Одсека за енергетику, које се обрађују у оквиру доле наведених обавезних стручних предмета, као и у оквиру свих изборних предмета са листа 1 и 2:

 • Електрична мерења 1
 • Механика
 • Електричне машине
 • Електроенергетске инсталације ниског напона
 • Термички процеси у електроенергетици
 • Асинхроне машине
 • Енергетски трансформатори
 • Енергетски претварачи 1
 • Техника високог напона 1
 • Анализа електроенергетских система 1
 • Синхроне машине
 • Разводна постројења
 • Електромоторни погони
 • Релејна заштита
 • Дистрибутивне и индустријске мреже
 • Елементи електроенергетских система