Навигација

Енергетика

Шеф одсека: Др Миомир Костић, редовни професор

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е082М3 Математика 3 О 3+3+0 6 ЛИНК
13Е072ГЕМ Електромагнетика О 3+2+0 5 ЛИНК
13Е072ГТЕК Теорија електричних кола О 3+2+0 5 Предавања
Сајт
13Е022МЕХ Механика О 3+2+0 5 ЛИНК
13Е042ЕЕГ Елементи електронике О 3+2+1 6 ЛИНК
Бира се један од понуђених практикума или страни језик
13Е072ГПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3 Предавање
Сајт
13Е082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3 ЛИНК
13Е062ПФЕ Примењена физика у електроенергетици 5) И 2+1+0 3 ЛИНК
  Страни језик 3 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   29 30  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е052СИСГ Сигнали и системи О 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13Е022ЕМ1 Електрична мерења 1 О 2+0+3 5 Предавање
Сајт
13Е012ГЕМА Електричне машине О 3+1+1 5 Сајт
13Е012ЕИНН Електроенергетске инсталације ниског напона О 2,5+2+0,5 5 Предавање
Бира се укупно три из следеће групе предмета и практикума
13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13Е082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0,5 3 Сајт
13Е082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0,5 3 Сајт
13Е082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0,5 3 Сајт
13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0,5 3 Сајт
13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици И 0+0+2 3 ЛИНК
  Страни језик 4 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   27,5-28,5 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е013АСМ Асинхроне машине O 2+1+1 5 ЛИНК
13Е013ЕНТ Енергетски трансформатори O 3+1+0,5 5 ЛИНК
13Е023ЕЕС Елементи електроенергетских система O 2+2+0 5 ЛИНК
13Е053САУГ Системи аутоматског управљања O 3+1+0 5 ЛИНК
13Е013ЕП1 Енергетски претварачи 1 O 2+2+0,5 5 ЛИНК
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
Укупно   25 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е023АЕ1 Анализа електроенергетских система 1 O 2+2+0 5 Предавање
Сајт
13Е013ЕМП Електромоторни погони O 2+1,5+0,5 5 Предавање
Сајт
13Е023ТВН1 Техника високог напона 1 O 2+1+1 5 ЛИНК
13Е013СИМ Синхроне машине O 2+1+1 5 ЛИНК
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
Укупно   24 30  

 

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е024РПОГ Разводна постројења 6) O 2+2+0,5 5 ЛИНК
13Е024ДИМ Дистрибутивне и индустријске мреже O 3+1+0 5 ЛИНК
13Е014ТПЕ Термички процеси у електроенергетици O 2+1+1 5 Предавање
Сајт
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
  Практикум са листе 4 или 5 или
Страни језик 3 1)
И 0+2+0
2+0+0
3
3
ЛИНК
  Пројекат са листе 6 или 7 И 0+0+2 2 ЛИНК
Укупно   24 30  
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е024РЕЗ Релејна заштита О 2+1+1 5 Сајт
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
  Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5 ЛИНК
  Практикум или Страни језик 4 2) И 0+2+0/2+0+0 3/3 ЛИНК
  Стручна пракса О   2  
  Завршни рад О   10  
Укупно   14 30  

 

Листа 1: Изборни предмети Катедре за електроенергетске системе
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е024АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 Н 2+2+0 5 ЛИНК
13Е024ТВН2 Техника високог напона 2 Н 2+1+1 5 ЛИНК
13Е023ЕМ2 Електрична мерења 2 Н 2+0+2 5 ЛИНК
13Е024ЕМН Електрична мерења неелектричних величина П 2+2+0 5 ЛИНК
13Е023ОИЕГ Обновљиви извори енергије 6) П 2+2+0,5 5 Предавање
13Е024КЕЕ Квалитет електричне енергије П 2+1+1 5 Сајт
13Е023ЕЛЕ Електране П 2+2+0 5 Сајт
13Е024ЕЕС Експлоатација електроенергетских система Н 2+2+0 5 ЛИНК
13Е024ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација П 3+1+0 5 Сајт
13Е024ППР Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици П 2+1+1 5 ЛИНК
13Е023ОПЕ Општа енергетика4) Н 3+1+0 5 ЛИНК
13Е024ВНО Високонапонска опрема П 2+2+0 5 Предавање
Сајт

 

Листа 2: Изборни предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе.
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е013ЕЛО Електрично осветљење Н 2+2+0 5 ЛИНК
13Е013ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 Н 2+2+0,5 5 ЛИНК
13Е013ВМП Вишемоторни погони П 2+2+0 5 ЛИНК
13Е013РЕП Регулација електромоторних погона Н 2+1,5+0,5 5 ЛИНК
13Е013ЕП2 Енергетски претварачи 2 П 2+2+0,5 5 ЛИНК
13Е013УЕП Управљање енергетским претварачима 8) Н 2+1+1 5 ЛИНК
13Е013ГДПП Дигитално управљање претварачима и погонима П 2+1+1 5 Сајт
13Е013ЕВО Електрична возила Н 2,5+1+0,5 5 ЛИНК
13Е013ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина 7) Н 3+1+0 5 ЛИНК
13Е013ИЕМ Испитивање електричних машина П 2+0+2 5 ЛИНК
13Е013ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју Н 2+1+1 5 ЛИНК
13Е013СЕИ Специјалне електричне инсталације П 2+1+1 5 Предавање
Сајт
13E013ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 5 Предавање
Сајт
13Е013ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије П 2+2+0 5 ЛИНК
13Е013САЕ Софтверски алати у електроенергетици 3) Н 2+2+0 5 ЛИНК
13Е013ОПИ Општи инжењеринг 4*) П 2+2+0 5 ЛИНК

 

Листа 3: Изборни предмети са осталих модула ЕТФ-а
Напомена: са ове листе могуће је изабрати највише 2 предметa.
Шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 Н 2+2+1 6 ЛИНК
13Е042ОД Основи дигиталне електронике Н 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13Е053РА Роботика и аутоматизација П 3+1+1 6 ЛИНК
13Е033ОТГ Основи телекомуникација П 3+1+0 5 ЛИНК
13Е054УРВ Управљање у реалном времену Н 3+1+1 6 ЛИНК
13Е063ГМУЕ Материјали у електроенергетици 5) П 3+1+1 5 ЛИНК

 

Листа 4: Практикуми Катедре за електроенергетске системе
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е024ПЕС Практикум из елемената електроенергетских система Н 0+1+1 3 ЛИНК
13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици*) Н 0+0+2 3 ЛИНК
13Е024ПАЕ Практикум из анализе електроенергетских система Н 0+1+1 3 ЛИНК
13Е024ПЛВ Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система П 0+0+2 3 ЛИНК
*) Практикум из софтверских алата у електроенергетици може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

 

Листа 5: Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е014ПЕП Практикум из електромоторних погона Н 0+0+2 3 ЛИНК
13Е014ПРЕП Практикум из регулације електромоторних погона П 0+0+2 3 ЛИНК
13Е013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3 ЛИНК

 

Листа 6: Пројекти Катедре за електроенергетске системе
Шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е024ПРРП Пројекат из разводних постројења Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е024ПРРЗ Пројекат из релејне заштите Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е024ПРПП Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е024ПРТВ Пројекат из технике високог напона Н 0+0+2 2 ЛИНК

 

Листа 7: Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне
Шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е014ПРЕТ Пројекат из енергетских трансформатора Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е014ПРЕИ Пројекат из електричних инсталација Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е014ПРПЕ Пројекат из електромоторних погона Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е014ПРСМ Пројекат из синхроних машина Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е014ПРЕН Пројекат из енергетских претварача Н 0+0+2 2 ЛИНК
13Е014ПРУП Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима Н 0+0+2 2 ЛИНК

1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

4) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.

4*) Предмет се не нуди у школској 2017/18., 2018/19. години.

5) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

6) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.

7) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години, а од школске 2018/19. године предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар.

8) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.

Напомена:

У оквиру студијског програма основних студија студент Енергетског одсека мора да положи тачно два курса страног језика.

Завршни рад може да се ради из уже стручних области катедри Одсека за енергетику, које се обрађују у оквиру доле наведених обавезних стручних предмета, као и у оквиру свих изборних предмета са листа 1 и 2:

 • Електрична мерења 1
 • Механика
 • Електричне машине
 • Електроенергетске инсталације ниског напона
 • Термички процеси у електроенергетици
 • Асинхроне машине
 • Енергетски трансформатори
 • Енергетски претварачи 1
 • Техника високог напона 1
 • Анализа електроенергетских система 1
 • Синхроне машине
 • Разводна постројења
 • Електромоторни погони
 • Релејна заштита
 • Дистрибутивне и индустријске мреже
 • Елементи електроенергетских система