Навигација

Eлектроникa

Шеф одсека: др Владимир Рајовић, ванредни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е042ОЕ Основи електронике О 3+2+0 6
13Е042ЕМ Електрична мерења O 2+0+3 5
13Е082М3 Математика 3 О 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола О 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
Бира се један од следећих изборних предмета
13E042ПСА Практикум из софтверских алата у електроници 7) И 0+1+1 2
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   28 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13Е042ОАЕ Основи аналогне електронике O 3+2+0 5
13Е042ОДЕ Основи дигиталне електронике6) O 3+2+0 5
13Е042СИС Сигнали и системи O 3+2+1 6
13Е042ЛВОЕ Лабораторијске вежбе из основа електронике O 1+0+2 2
13Е032ОТЕ Основи телекомуникација O 3+2+1 6
13E082ВИС Вероватноћа и статистика O 1+1+0.5 3
Ако је из претходне групе изабран предмет од 3ЕСПБ бира се један од следећих предмета
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
Укупно   30 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E043АЕ Аналогна електроника O 3+2+0 5
13E043ДЕ Дигитална електроника O 3+2+0 5
13E043ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6
13E043ЛВЕ1 Лабораторијске вежбе из електронике 1 O 0+0+2 2
13E113АОР Архитектура и организација рачунара O 3+2+1 6
13E053ОСУЕ Основи система управљања O 3+2+1 6
Укупно   29 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E043ЛВЕ2 Лабораторијске вежбе из електронике 2 O 0+0+2 2
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E043ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
13E043ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6
13E043РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6
13E043УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола И 3+1+2 6
Листа предмета са других одсека
13E013EМА Електричне машине И 3+1+1 6
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E033ОПТЕ Одабрана поглавља из телекомуникација2) И 3+1+1 6
13E112ОС1 Оперативни системи 1 И 2+2+1 6
13E112РМ1 Рачунарске мреже 1 И 2+2+1 6
13E053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
Бирају се два од следећих изборних предмета
13E043ПКЕ Практикум - Компоненте и израда електронских кола И 0+1+1 2
13E043ПИР Практикум из рачунара И 0+1+1 2
13E092ЕЈ42
13E092РЈ42
13E092НЈ42
13E092ФЈ42
Страни језик 4 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E044ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E044РФЕ RF електроника И 3+1+1 6
13E044УПВ Увод у пројектовање VLSI система И 2+1+2 6
13Е044АМК Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL - AMS језика 4) И 3+1+1 6
Листа предмета са других одсека
13E112АСП Алгоритми и структуре података И 3+2+0 6
13E113БП1 Базе података 1 И 2+2+1 6
13E064БМТ Биоматеријали 5) И 3+1+1 6
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6
13E114ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
13E074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1.5+0.5 6
13E054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
13E063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
13E054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
Бирају се два од следећих изборних предмета
13E044ПВИ Практикум из виртуелне инструментације И 1+1+0 2
13E044ТД Техничка документација 3) И 0+2+0 2
13E044ППТ Практикум - Примена TCP/IP технологија у наменским системима 1) И 0+1+1 2
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
13E044ПР Пројекат О 0+0+2 2
Укупно   26 30

 

8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E044ЕМС Електронски мерни системи И 2+1+2 6
13E044ИРС Интегрисани рачунарски системи И 3+1+1 6
13E044СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6
13Е044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 8) И 2+1+2 6
13Е044ХСОС Хардверско - софтверска обрада сигнала 4) И 3+1+1 6
Листа предмета са других одсека
13E034АС Аудио системи И 3+1+1 6
13E013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
13E054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
13E063ЕОИЕ Еколошки/обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
13E064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
13E113ЗП Заштита података И 2+2+1 6
  Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника И 3+1+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   14-15 30

1) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.
2) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
3) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.
4) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
5) Предмет се не нуди у школској 2021/22. години.
6) У школској 2021/22. години, настава из овог предмета се изводи у јесењем семестру.
7) Предмет се не нуди у школској 2022/23. години.
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године, предмет се не нуди у школској 2022/23. години.