Навигација

Eлектроникa

Шеф одсека: Др Радивоје Ђурић, доцент

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е042ОЕ Основи електронике О 3+2+0 6 ЛИНК
13Е042ЕМ Електрична мерења O 2+0+3 5 ЛИНК
13Е082М3 Математика 3 О 3+3+0 6 ЛИНК
13E072ОТЕК Теорија електричних кола О 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5 ЛИНК
13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5 ЛИНК
Бира се један од следећих изборних предмета
13E042ПСА Практикум из софтверских алата у електроници И 0+1+1 2 ЛИНК
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2 ЛИНК
Укупно   28 30  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13Е042ОАЕ Основи аналогне електронике O 3+2+0 5 Сајт
Вежбе
13Е042ОДЕ Основи дигиталне електронике O 3+2+0 5 Предавање
Сајт
13Е042СИС Сигнали и системи O 3+2+1 6 Сајт
13Е042ЛВОЕ Лабораторијске вежбе из основа електронике O 1+0+2 2 Предавање
13Е032ОТЕ Основи телекомуникација O 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13E082ВИС Вероватноћа и статистика O 1+1+0.5 3 Предавање
Сајт
Ако је из претходне групе изабран предмет од 3ЕСПБ бира се један од следећих предмета
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3 Предавање
Сајт
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3 Сајт
Укупно   30 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E043АЕ Аналогна електроника O 3+2+0 5 ЛИНК
13E043ДЕ Дигитална електроника O 3+2+0 5 ЛИНК
13E043ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6 ЛИНК
13E043ЛВЕ1 Лабораторијске вежбе из електронике 1 O 0+0+2 2 Сајт
13E113АОР Архитектура и организација рачунара O 3+2+1 6 ЛИНК
13E053ОСУЕ Основи система управљања O 3+2+1 6 ЛИНК
Укупно   29 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E043ЛВЕ2 Лабораторијске вежбе из електронике 2 O 0+0+2 2 ЛИНК
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E043ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6 Сајт
13E043ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6

Предавање
Сајт

13E043РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6 Сајт
13E043УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола И 3+1+2 6 Предавања
Сајт
Листа предмета са других одсека
13E013EМА Електричне машине И 3+1+1 6 ЛИНК
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6 Предавање
Сајт
13E033ОПТЕ Одабрана поглавља из телекомуникација2) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E112ОС1 Оперативни системи 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
13E112РМ1 Рачунарске мреже 1 И 2+2+1 6 Сајт
13E053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6 ЛИНК
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6 Предавање
Сајт
Бирају се два од следећих изборних предмета
13E043ПКЕ Практикум - Компоненте и израда електронских кола И 0+1+1 2 Предавање
Сајт
13E043ПИР Практикум из рачунара И 0+1+1 2 ЛИНК
13E092ЕЈ42
13E092РЈ42
13E092НЈ42
13E092ФЈ42
Страни језик 4 И 2+0+0 2

ЕЈ4 - Сајт
ФЈ4 - Сајт
НЈ4 - Сајт

Укупно   24-25 30  

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E044ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6 ЛИНК
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6 ЛИНК
13E044РФЕ RF електроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E044УПВ Увод у пројектовање VLSI система И 2+1+2 6 ЛИНК
13Е044АМК Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL - AMS језика 4) И 3+1+1 6 ЛИНК
Листа предмета са других одсека
13E112АСП Алгоритми и структуре података И 3+2+0 6 ЛИНК
13E113БП1 Базе података 1 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13E064БМТ Биоматеријали И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E114ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6 ЛИНК
13E074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1.5+0.5 6 ЛИНК
13E054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6 ЛИНК
13E063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6 ЛИНК
Бирају се два од следећих изборних предмета
13E044ПВИ Практикум из виртуелне инструментације И 1+1+0 2 ЛИНК
13E044ТД Техничка документација 3) И 0+2+0 2 ЛИНК
13E044ППТ Практикум - Примена TCP/IP технологија у наменским системима 1) И 0+1+1 2 ЛИНК
13E092ЕЈ32
13E092РЈ32
13E092НЈ32
13E092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2 ЛИНК
13E044ПР Пројекат О 0+0+2 2 ЛИНК
Укупно   26 30  

 

8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
Бирају се три од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
13E044ЕМС Електронски мерни системи И 2+1+2 6 Предавање
Сајт
13E044ИРС Интегрисани рачунарски системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E044СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6 Сајт
13Е044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 4) И 2+1+2 6 Сајт
13Е044ХСОС Хардверско - софтверска обрада сигнала 4) И 3+1+1 6 Сајт
Листа предмета са других одсека
13E034АС Аудио системи И 3+1+1 6 Сајт
13E013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6 ЛИНК
13E054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E063ЕОИЕ Еколошки/обновљиви извори енергије И 3+2+0 6 Предавање
Сајт
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6 ЛИНК
13E064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6 ЛИНК
13E113ЗП Заштита података И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
  Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E004СП Стручна пракса О   2  
13E004ЗР Завршни рад О   10  
Укупно   14-15 30  

1) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.

2) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

3) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

4) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.