Навигација

Сигнали и системи

Шеф одсека: др Жељко Ђуровић, редовни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ОО1 Објектно оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
13E112ООП Објектно оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Бира се један од пет изборних предмета
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
13E052MEX Механика 3) И 3+2+0 5
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E082НАДС Нумеричка анализа и дискретна математика И 2+2+1 5
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E032ОТС Основи телекомуникација O 3+2+1 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике O 3+1+1 6
Бирају се од два до три обавезна од следећих шест предмета
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
13E082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
13E082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће се може бирати један предмет или два практикума, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће се може бирати један практикум
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E082ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
13E112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
13E052ДМС Динамика механичких система 4) И 2+2+0 6
13E112СМС Системски софтвер 12) И 2+2+1 6
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
13E052ПСА Практикум из софтверских алата И 1+0+1.5 3
13E052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система 6) И 0+1+2 3
Укупно   24.5-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E053САУ1 Системи аутоматског управљања 1 O 3+2+1 6
13E053ССЕ Стохастички системи и естимација O 3+2+0 6
13E053ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6
Из следеће групе се бирају 2 предмета или 1 предмет и 2 практикума у укупном износу од 12 кредита
13E053СА Сензори и актуатори И 3+1+1 6
13E053ХПС Хидраулички и пнеуматички системи И 3+1+1 6
13E053ССО Системи и сигнали у организму И 3+1+1 6
13E013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора И 0+0+2 3
13E083МОАР Математичке основе аутоматског резоновања И 1+1+0.5 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 1) И 2+0+0 3
13E053ПДО Практикум из дигиталне обраде сигнала И 0+1+1 3
  Било који предмет или практикуми са листе овог модула у трећем семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у трећем или петом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   25-26 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E053САУ2 Системи аутоматског управљања 2 О 3+2+1 6
Бира се један од два предмета 7)
13E013EМА Електричне машине 7) И 3+1+1 6
13E013УПЕ Управљање електромоторним погонима 7) И 3+1+1 6
Бирају се предмети или практикуми из следеће групе у укупном збиру од 18 ЕСПБ
13E053САС Спектрална анализа сигнала И 3+1+1 6
13E053НСУ Нелинеарни системи управљања И 3+1+1 6
13E053МИП Моделирање и идентификација процеса И 3+1+1 6
13E053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
13E053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E063МФМС Методе формирања медицинске слике И 3+2+0 6
13E053ПРП Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система 4) И 0+1+1 3
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 2) И 2+0+0 3
  Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   24-26 30

 

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E054УРВ Управљање у реалном времену О 3+1+1 6
Бирају се четири од следећих предмета
13E054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
13E054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
13E054ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13E054АВО Аутоматско вођење објеката у простору 10) И 3+1+1 6
13E054ЦНЦ ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација И 3+1+1 6
13E054СУР Сензори у роботици 4) И 3+1+1 6
13E054МАМ Методе анализе медицинске слике 5) И 3+2+0 6
13E044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E114ИП Интернет програмирање И 2+2+1 6
13E054НС2 Нелинеарни системи управљања 2 И 3+2+0 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе овог модула у петом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   24-25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три из листе понуђених предмета
13E054КЛИН Клиничко инжењерство 11) И 3+1+1 6
13E054МСУ Мултиваријабилни системи управљања И 3+2+0 6
13E054ВИ Вештачка интелигенција И 3+1+1 6
13E054ОПГ Обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
13E054АСС Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала 9) И 3+1+1 6
13E054ТРС Теорија роботских система И 3+2+0 6
13E013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
13E054ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+1 6
13E054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
13Е054АБС Анализа биомедицинске слике 8) И 3+0+2 6
  Било који предмет или практикуми са листе овог модула у шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у шестом или осмом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   13-15 30

1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
3) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.
4) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
5) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.
6) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".
7) До школске 2017/18. године, предмет "Електричне машине" је био обавезан. Од школске 2017/18. године студенти су у обавези да изаберу један од два предмета од којих је један "Електричне машине" а други предмет "Управљање електромоторним погонима".
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
9) Предмет се не нуди у школској 2019/20. години.
10) Предмет се не нуди у школској 2020/21. години, 2021/22. години.
11) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
12) Предмет се не нуди у школској 2022/23. години.