Навигација

Телекомуникације и информационе технологије

Шеф одсека: Др Александра  Смиљанић, редовни професор

Смер: Системско инжењерство

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6 ЛИНК
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5 ЛИНК
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5 Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5 ЛИНК
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5 ЛИНК
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5 ЛИНК
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5 ЛИНК
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3 Предавање
Сајт
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3 ЛИНК
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3 ЛИНК
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   29 30-31  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6 ЛИНК
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6 Сајт
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3 Сајт
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3 ЕЈ4 - Сајт
ФЈ4 - Сајт
НЈ4 - Сајт
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3 Предавање
Сајт
Укупно   25,5-26 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6 ЛИНК
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ОПИ Основе и примена Интернета O 3+2+0 6 ЛИНК
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6 ЛИНК
Укупно   26 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6 Сајт
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6 Сајт
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећих осам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E113БП Базе података И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОГК Основи говорне комуникације 4 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033АИ Архитектура интернета 6 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E07АЕФ Аналогни електрични филтери 7 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13E073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Укупно   25 30  

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034КС Комутациони системи О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3 О 3+2+0 6 ЛИНК
Бираjу се два од следећих једанаест изборних предмета
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Е Eлектроакустика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СС Сателитски системи 1 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ИПТ ИП телефонија 5 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6 ЛИНК
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3 И 3+2+0 6 ЛИНК
13Е034ИoТ IoT мреже 8) И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   25 30  
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бираjу се два од следећих осам изборних предмета
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6 Сајт
13E074ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6 Предавање
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6

Предавање
Сајт

13E064ПТС Поузданост у телекомуникационим системима И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима 2) И 3+1+1 6 Предавања
Сајт
13E033АИ Архитектура интернета 6) И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 9) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E004СП Стручна пракса О   2  
13E004ЗР Завршни рад О   10  
Укупно   15 30  

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.

3) Од школске 2015/16. године овај предмет је пребачен из групе обавезних у групу изборних предмета. Овај предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

4) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

5) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

6) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.

7)Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".

8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

9) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди у школској 2020/21. години.

Смер: Радио комуникације

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6 ЛИНК
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5 ЛИНК
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5 Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5 ЛИНК
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5 ЛИНК
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5 ЛИНК
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5 ЛИНК
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3 Предавање
Сајт
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3 ЛИНК
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3 ЛИНК
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   29 30-31  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6 ЛИНК
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6 Сајт
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3 Сајт
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3 ЕЈ4 - Сајт
ФЈ4 - Сајт
НЈ4 - Сајт
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3 Предавање
Сајт
Укупно   25,5-26 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6 ЛИНК
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6 ЛИНК
Бира се један од следећа четири изборних предмета
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ОПИ Основе и примена Интернета И 3+2+0 6 ЛИНК
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   26 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6 Сајт
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6 Сајт
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећих седам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОГК Oснови говорне комуникације 3 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033АИ Архитектура Интернета 5 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073АЕФ Аналогни електрични филтeри 6 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
Укупно   25 30  

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034Р Радио технологије О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034КС Комутациони системи О 3+1+1 6 ЛИНК
Бирају се два од следећих десет изборних предмета
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 4 И 3+2+0 6 ЛИНК
13E034СС Сателитски системи 1 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ИПТ IP телефонија 4 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6 ЛИНК
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6 ЛИНК
13Е034ИoТ IoT мреже 7) И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   25 30  
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бираjу се два од следећих шест изборних предмета
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6 Сајт
13E074ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6 Предавање
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима 2) И 3+1+1 6 Предавања
Сајт
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033АИ Архитектура Интернета 5)  И 3+1+1   6 Предавање
Сајт
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 8) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E004СП Стручна пракса О   2  
13E004ЗР Завршни рад О   10  
Укупно   15 30  

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

4) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

5) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.

6)Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".

7) Предмет се може изабрати од шк. 2018/19. године.

8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди у школској 2020/21. години.

Смер: Аудио и видео комуникације

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6 ЛИНК
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5 ЛИНК
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5 Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5 ЛИНК
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5 ЛИНК
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5 ЛИНК
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5 ЛИНК
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3 Предавање
Сајт
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3 ЛИНК
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3 ЛИНК
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   29 30-31  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6 ЛИНК
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6 Сајт
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3 Сајт
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3 ЕЈ4 - Сајт
ФЈ4 - Сајт
НЈ4 - Сајт
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3 Предавање
Сајт
Укупно   25,5-26 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6 ЛИНК
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ОПИ Основе и примена Интернета O 3+2+0 6 ЛИНК
Бира се један од следећа четири изборних предмета
13E043АЕЛ Аналогна електроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6 ЛИНК
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   26 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6 Сајт
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6 Сајт
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа четири изборна предмета
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОГК Основи говорне комуникације 1 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033АИ Архитектура интернета 2 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри 4 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
Укупно   25 30  

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Е Електроакустика О 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТВ Телевизија О 3+1+1 6 ЛИНК
Бираjу се два од следећих десет изборних предмета
13E034СОС Системи за обраду слике * И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала * И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3 И 3+2+0 6 ЛИНК
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ОГС Обрада говорног сигнала 6) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ИПТ ИП телефонија 3 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6 ЛИНК
13Е034ИoТ IoT мреже 5) И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   25 30  
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034АС Аудио системи О 3+1+1 6 Сајт
13E034ВС Видео системи О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E004СП Стручна пракса О   2  
13E004ЗР Завршни рад О   10  
Укупно   15 30  


* Мора се изабрати бар један предмет из ове групе.

1) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

2) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.

3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

4)Од школске 2017/18. године промењен је назиив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".

5) Предмет се може изабрати од шк. 2018/19. године.

6) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.

Смер: Микроталасна техника

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6 ЛИНК
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5 ЛИНК
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5 Сајт
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5 ЛИНК
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5 ЛИНК
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5 ЛИНК
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5 ЛИНК
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3 Предавање
Сајт
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3 ЛИНК
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3 ЛИНК
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3 ЛИНК
Укупно   29 30-31  
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6 ЛИНК
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6 Сајт
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6 Предавање
Сајт
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3 Предавање
Сајт
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3 Сајт
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3 Сајт
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3 ЕЈ4 - Сајт
ФЈ4 - Сајт
НЈ4 - Сајт
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3 Предавање
Сајт
Укупно   25,5-26 30  

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6 ЛИНК
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6 ЛИНК
Бира се један од следећих шест изборних предмета
13E043АЕЛ Аналогна електроника И 3+1+1 6 ЛИНК
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Е Eлектроакустика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033ОПИ Основе и примена Интернета И 3+2+0 6 ЛИНК
13E063МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 6 ЛИНК
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6 ЛИНК
Укупно   26 30  
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6 Сајт
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6 Сајт
13E073АП Антене и простирање O 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Бира се један од следећих осам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E113БП Базе података И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри 9 И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13E033ОГК Основи говорне комуникације 6 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E033АИ Архитектура интернета И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Укупно   25 30  

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6 ЛИНК
13E073МПК Микроталасна пасивна кола 2 О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E074МЕ Микроталасна електроника О 3+1+1 6 ЛИНК
13E074ММ Микроталасна мерења О 3+1+1 6 ЛИНК
Бирају се два од следећих тринаест изборних предмета
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6 ЛИНК
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 8) И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6 ЛИНК
13E033Е Eлектроакустика 3 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СС Сателитски системи 5 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ИПТ ИП телефонија 8 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6 ЛИНК
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6 ЛИНК
Укупно   25 30  
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073МПК Микроталасна пасивна кола 2 О 3+1+1 6 Предавање
Сајт
Не бира се ниједан предмет јер су сви обавезни ***
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ЈМС Јавни мобилни системи 4 И 3+1+1 6 Сајт
13E034ИП Интернет програмирање 4 И 3+1+1 6 Предавање
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телeкомуникацијама 4 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E064ПТС Поузданост у телекомуникационим системима 4 И 3+1+1 6 ЛИНК
13E044ИРС Интегрисани рачунарски системи 4 И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E073ПТЕК Примена теорије електричних кола у електротехници 4 И 2+2+1 6 ЛИНК
13E004СП Стручна пракса О   2  
13E004ЗР Завршни рад О   10  
Укупно   15 30  

1) Предмет је пребачен у 7. семестар од школске 2013/14. године.

2) Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар као обавезан предмет од школске 2013/14. године.

3) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.

4) Предмети се не нуде од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни.

*** Ово правило важи од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни, а до тада је важило правило да се у 8. семестру бира један изборни предмет.

5) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

6) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

7) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.

8) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

9)Од школске 2017/18. године промењен је назиив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".