Навигација

Телекомуникације и информационе технологије

Шеф одсека: др Александра  Смиљанић, редовни професор

Смер: Системско инжењерство

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
13E033ОПИ Основе и примена Интернета O 3+2+0 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
Укупно   26 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте O 3+1+1 6
Бира се један од следећих осам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E113БП Базе података И 2+2+1 6
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
13E033ОГК Основи говорне комуникације 4) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура интернета 6) И 3+1+1 6
13E07АЕФ Аналогни електрични филтери 7) И 2+2+1 6
13E073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
13E073АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање О 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи О 3+1+1 6
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3) О 3+2+0 6
Бираjу се два од следећих једанаест изборних предмета
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
13E033Е Eлектроакустика И 3+1+1 6
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
13E034СС Сателитски системи 1) И 3+1+1 6
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
13E034ИПТ ИП телефонија 5) И 3+1+1 6
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3) И 3+2+0 6
13Е034ИoТ IoT мреже 8) И 3+1+1 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих осам изборних предмета
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6
13E074ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
13E034ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6
13E064ПТС Поузданост у телекомуникационим системима 10) И 3+1+1 6
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима 2) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура интернета 6) И 3+1+1 6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 9) И 3+1+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.
3) Од школске 2015/16. године овај предмет је пребачен из групе обавезних у групу изборних предмета. Овај предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
5) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
6) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.
7) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
9) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
10)Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.

Смер: Радио комуникације

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
13E073МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6
Бира се један од следећа четири изборних предмета
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6
13E033ОПИ Основе и примена Интернета И 3+2+0 6
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
Укупно   26 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте O 3+1+1 6
Бира се један од следећих седам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E073АП Aнтене и простирање И 3+1+1 6
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
13E073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
13E033ОГК Oснови говорне комуникације 3) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура Интернета 5) И 3+1+1 6
13E073АЕФ Аналогни електрични филтeри 6) И 2+2+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
13E034Р Радио технологије О 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи О 3+1+1 6
Бирају се два од следећих десет изборних предмета
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 4) И 3+2+0 6
13E034СС Сателитски системи 1) И 3+1+1 6
13E034АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
13E034ИПТ IP телефонија 4) И 3+1+1 6
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
13Е034ИoТ IoT мреже 7) И 3+1+1 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих шест изборних предмета
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6
13E074ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
13E034ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима 2) И 3+1+1 6
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура Интернета 5)  И 3+1+1   6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 8) И 3+1+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.
3) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
4) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
5) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.
6) Oд школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
7) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.

Смер: Аудио и видео комуникације

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
13E033ОПИ Основе и примена Интернета O 3+2+0 6
Бира се један од следећа четири изборних предмета
13E043АЕЛ Аналогна електроника И 3+1+1 6
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
Укупно   26 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 O 3+1+1 6
Бира се један од следећа четири изборна предмета
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6
13E033ОГК Основи говорне комуникације 1) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура интернета 2) И 3+1+1 6
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри 4) И 2+2+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
13E033Е Електроакустика О 3+1+1 6
13E034ТВ Телевизија О 3+1+1 6
Бираjу се два од следећих десет изборних предмета
13E034СОС Системи за обраду слике * И 3+1+1 6
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала * И 3+1+1 6
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 3) И 3+2+0 6
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6
13E034ОГС Обрада говорног сигнала 6) И 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6
13E034ИПТ ИП телефонија 3) И 3+1+1 6
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
13Е034ИoТ IoT мреже 5) И 3+1+1 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
13E034АС Аудио системи О 3+1+1 6
13E034ВС Видео системи О 3+1+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30


* Мора се изабрати бар један предмет из ове групе.
1) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
2) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.
3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4)Од школске 2017/18. године промењен је назив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
5) Предмет се може изабрати од шк. 2018/19. године.
6) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.

Смер: Микроталасна техника

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
13E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
13E062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
13E032ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
Бира се један од следећа четири практикума
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
13E112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика O 1+1+0,5 3
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * И 1+1+0,5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине # И 1+1+0,5 3
13E082НУМ Нумеричка математика * И 1+1+0,5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * И 1+1+0,5 3
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације
# Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника
Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе.
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
13E032ПСА Практикум софтверски алати И 1+0+1,5 3
Укупно   25,5-26 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
13E033УТМ Увод у телекомуникационе мреже O 3+1+1 6
13E073МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6
Бира се један од следећих шест изборних предмета
13E043АЕЛ Аналогна електроника И 3+1+1 6
13E053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
13E033Е Eлектроакустика И 3+1+1 6
13E033ОПИ Основе и примена Интернета И 3+2+0 6
13E063МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
Укупно   26 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033Т3 Телекомуникације 3 O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
13E033ТС Телекомуникациони системи O 3+1+1 6
13E073АП Антене и простирање O 3+1+1 6
Бира се један од следећих осам изборних предмета
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1) И 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6
13E033ОС2 Обрада сигнала 2 И 3+1+1 6
13E113БП Базе података И 2+2+1 6
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри 9) И 2+2+1 6
13E033ОГК Основи говорне комуникације 6) И 3+1+1 6
13E033АИ Архитектура интернета И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
13E073МПК Микроталасна пасивна кола 2) О 3+1+1 6
13E074МЕ Микроталасна електроника О 3+1+1 6
13E074ММ Микроталасна мерења О 3+1+1 6
Бирају се два од следећих тринаест изборних предмета
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1) И 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6
13E034ТКМ Телекомуникационе мреже за приступ 8) И 3+1+1 6
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
13E034АОС Aдаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6
13E034УРВ Усмерене радио везе И 3+1+1 6
13E033Е Eлектроакустика 3) И 3+1+1 6
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
13E034СС Сателитски системи 5) И 3+1+1 6
13E034ИПТ ИП телефонија 8) И 3+1+1 6
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6
13E064ОТП Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама О 3+1+1 6
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност О 3+1+1 6
13E073МПК Микроталасна пасивна кола 2) О 3+1+1 6
Не бира се ниједан предмет јер су сви обавезни ***
13E074САП Софтверски алати за пројектовање антена 1) И 3+1+1 6
13E034ЈМС Јавни мобилни системи 4) И 3+1+1 6
13E034ИП Интернет програмирање 4) И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телeкомуникацијама 4) И 3+1+1 6
13E064ПТС Поузданост у телекомуникационим системима 4) И 3+1+1 6
13E044ИРС Интегрисани рачунарски системи 4) И 3+1+1 6
13E073ПТЕК Примена теорије електричних кола у електротехници 4) И 2+2+1 6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Предмет је пребачен у 7. семестар од школске 2013/14. године.
2) Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар као обавезан предмет од школске 2013/14. године.
3) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.
4) Предмети се не нуде од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни.
*** Ово правило важи од школске 2013/14. године, јер су сви предмети у 8. семестру обавезни, а до тада је важило правило да се у 8. семестру бира један изборни предмет.
5) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
6) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
7) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.
8) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
9)Од школске 2017/18. године промењен је назив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".